Nieuws

01 okt 2020

Wij hebben een vacature van een voltijdse groenarbeider in contractueel dienstverband (D1-D3) voor onbepaalde duur. Je verzorgt mee het onderhoud van het openbaar groen, grachten, aanplantingen en bermen, straten en pleinen. Je helpt mee bij taken in verband met evenementen, markten en kermissen. Je meldt situaties die aanleiding kunnen geven tot vervuiling of gevaarlijke situaties.

28 sep 2020

Wij hebben een vacature van halftijdse begeleider in de buitenschoolse kinderopvang in contractueel dienstverband (C1-C3/D1-D3) voor onbepaalde duur. Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van basisschoolkinderen in groepsverband. Tot deze begeleiding behoren de dagelijkse zorg, het creƫren van een stimulerende omgeving voor het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en huishoudelijke taken die verband houden met de zorg voor de kinderen.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact