Nieuws

04 jul 2019

Op zaterdag 6 juli 2019 vindt tussen Grobbendonk en Herentals de ‘Grote Prijs Rik Van Looy’ plaats. In deze tour worden 3 rondes gereden, deels over het grondgebied van Herenthout. Daarom wordt er op zaterdag 6 juli 2019 voor de duur van de wedstrijd een parkeerverbod ingericht in een aantal straten.

02 jul 2019

In Langstraat zijn door verzakkingen in het wegdek een aantal dringende herstellingswerken aan het wegdek en het rioleringsstelsel nodig. Het is noodzakelijk om tijdens de werken Langstraat volledig af te sluiten, aangezien net ter hoogte van het kruispunt met Doornboompad de rijweg volledig onderbroken zal moeten worden. Om de periode van hinder zo kort mogelijk te houden, laten we deze werken gelijktijdig en aansluitend uitvoeren vanaf maandag 29 juli 2019 tot en met donderdag 22 augustus 2019.

27 jun 2019

Van zondag 30 juni 2019 tot en met donderdag 4 juli 2019 en op zondag 7 juli 2019 is de zomerkermis in het centrum geopend. Daarom worden op deze dagen vanaf 13.00 uur tot het einde (+/- 24.00 uur) enkele tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht.

22 mei 2019

Zwanenberg, het gedeelte tussen Molenstraat en Albertstraat, is naast Maasweg de tweede fietsstraat in onze gemeente. Dit betekent o.a. dat fietsers er over de hele breedte van de rijbaan mogen rijden en dat motorvoertuigen de fietsers niet mogen inhalen. In het tweede gedeelte van Zwanenberg zijn extra wegmarkeringen aangebracht in de vorm van het fietslogo met enkele sergeantstreep.

07 mei 2019

SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig Verkeer. Herenthout geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid samen met OVK. OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

29 apr 2019

Gemeente Herenthout zet in op het vernieuwen en verduurzamen van het wagenpark. De gemeente kocht een elektrisch voertuig. Netbedrijf Fluvius ondersteunde de aankoop. Op 29 april 2019 werd het voertuig officieel in dienst genomen. 

03 apr 2019

Samen met 9 andere gemeenten uit de provincie Antwerpen werd Herenthout geselecteerd om in te stappen in het project ‘Verkeersveilige Gemeente’. In totaal stelden 45 gemeenten zich voor dit project kandidaat. Concreet betekent dit dat Herenthout een kosteloos ondersteunings- en begeleidingstraject mag volgen om verder te werken aan meer en betere verkeersveiligheid in Herenthout.

22 feb 2019

Vanaf vrijdag 1 maart 2019 geldt een tijdelijke proefopstelling waarbij de Schransstraat een doodlopende straat wordt. Er komt een blokkade met enkel doorgang voor voetgangers en fietsers en over een afstand van 20m wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld.

20 feb 2019

De nieuwe parking achter de pastorij in de Vonckstraat is opengesteld voor voertuigen. Er zijn 33 reguliere parkeerplaatsen en 2 parkeerplaatsen voor minder mobielen aan de straatkant. 8 verlichtingspalen met LED-armaturen zorgen ’s avonds en ’s nachts voor een goede zichtbaarheid over gans de parking. Weldra wordt nog een stalling voor 33 fietsen geplaatst.

31 jan 2019

Na de voorlopige oplevering van de weg- en rioleringswerken in Zwanenberg en Bergense Steenweg, wordt Zwanenberg, het gedeelte tussen Molenstraat en Albertstraat als fietsstraat ingericht. Verder worden in Zwanenberg en Bergense Steenweg, vanaf Albertstraat tot Cardijnlaan, in beide rijrichtingen extra wegmarkeringen aangebracht in de vorm van het fietslogo met enkele sergeantstreep.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact