Nieuws

09 aug 2022

Op het gemeentecollege van 18 juli 2022 werd de aanleg van plantvakken in de Bergense Steenweg (gedeelte tussen Koestraat en Cardijnlaan) goedgekeurd. Dit naar analogie met de plantvakken in Zwanenberg. Deze worden zo snel mogelijk aangelegd van zodra de technische dienst dit kan inplannen.

09 aug 2022

Op zondag 14 en maandag 15 augustus 2022 wordt er opnieuw een pony- en paardentornooi georganiseerd op Duipt / Biesterbeemd in Herentals. Wegens het instellen van eenrichtingsverkeer in de buurt van het tornooi, is vanaf het kruispunt Heikant / Duipt richting Noorderwijk enkel plaatselijk verkeer toegelaten en geldt er een parkeerverbod. De signalisatie wordt telkens geplaatst tussen 07.00 uur en 22.00 uur.

26 jul 2022

Naar aanleiding van dakwerken aan de woning te Jodenstraat 11, zijn vanaf dinsdag 2 augustus tot maandag 8 augustus verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht. Bekijk hier de maatregelen. De nodige signalisatie en wegomleiding wordt aangebracht.

14 jul 2022

In Mikhoeve vangen vanaf 2 augustus 2022 de werken aan voor een nieuwe verkaveling. Voor de effectieve bouwwerken starten, moet de aansluiting op de bestaande riolering gebeuren in de rijbaan van Mikhoeve zelf. Om deze werken uit te kunnen voeren, wordt de rijbaan volledig onderbroken voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

28 jun 2022

Voor kwetsbare jongeren is het halen van een rijbewijs vaak niet evident. Velen hebben geen auto ter beschikking of hebben niemand om hen te begeleiden. En een rijopleiding is duur. Zonder rijbewijs verminderen vandaag helaas nog altijd de kansen op werk aanzienlijk. Heel wat werkgevers verwachten dat je een rijbewijs hebt en industrieterreinen, waar meestal wel werk voor laaggeschoolden te vinden is, zijn amper te bereiken met het openbaar. MOEF!Neteland en de activeringsdienst van Neteland Zorg & Welzijn slaan de handen in elkaar om kwetsbare jongeren toch aan een rijbewijs te helpen en zo hun kansen op werk te vergroten. Om hun project te kunnen realiseren zoeken Neteland Zorg & Welzijn en MOEF!Neteland nog vrijwilligers om de rol van rijcoach op te nemen.

01 jun 2022

Start je kind na de vakantie in het eerste middelbaar? Vraag dan een gratis probeerabonnement van De Lijn aan. De bus- en tramchauffeurs nemen met plezier de rol van mama/papa taxi van je over. Met een gratis probeerabonnement kan je zoon of dochter de hele maand september op bus en tram* stappen. Overal en altijd. Op schooldagen én tijdens het weekend.

26 apr 2022

Het lokaal bestuur heeft beslist om vanaf morgen 25 april te Blokt éénrichtingsverkeer in te voeren en dit komende van Nijlense Steenweg in de richting van Bouwelse Steenweg.

11 apr 2022

De markt wordt voortaan meer geconcentreerd opgesteld op Botermarkt en Markt. De kramen staan dichter bij elkaar wat voor meer beleving zorgt. Er werd rekening gehouden met de vraag van de marktkramers om te werken met een ‘straatopstelling’ met een duidelijk begin- en eindpunt. De kramen vormen daarbij een straat die start op de Botermarkt en eindigt op de Markt. Er zijn geen extra lussen voorzien in het traject. Doordat de kramen dicht op elkaar volgen en er een continu en eenvoudig looptraject wordt gecreëerd, voorkom je dat mensen halverwege terugkeren en dus een deel van de kramen overslaan. Door deze wijziging moet naast de Botermarkt ook het marktplein vanaf ’s morgens 7u autovrij zijn.

24 mrt 2022

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Dat doen we door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op plaatsen waar er meer reizigers vertrekken of aankomen zetten we snellere en frequentere bus- en tramverbindingen in. Op minder drukke plaatsen komt er flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of deelwagen om een deel van je route af te leggen.

30 dec 2021

Ondanks de nu erg zachte temperaturen kan het in de eerste maanden van het nieuwe jaar ook nog stevig vriezen. Dan moet er gestrooid worden.

Om alles gestructureerd te laten verlopen is voor onze gemeente een strooiplan opgesteld. Daarin worden de prioriteiten vastgelegd en is er een oplijsting van de wegen gemaakt in functie van verkeersbelangrijkheid (aanwezigheid fiets- en voetpaden …). Bij een eventueel zouttekort kan men meteen terugvallen op dit plan.


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact