Nieuws

21 okt 2021

Op dinsdag 26 oktober worden tussen 12u00 en 15u00 betonwerken uitgevoerd te Boudewijnlaan 23 in de richting van Molenstraat.
Hiervoor zal een betonmixer op de rijbaan staan. Eén kant van de middengeleider is daardoor tijdelijk afgesloten.
Om het verkeer in goede banen te leiden worden verkeerslichten geplaatst gedurende de werken.

05 aug 2021

Als burger telt jouw stem! Via het platform All For Zero kan je als burger mee nadenken over verkeersveiligheid en je mening geven over een aantal thema’s zoals “samen op (de) weg, risicogedrag, controles en vorming of begeleiding als alternatieve maatregel”.

26 jul 2021

Het participatietraject van de proefopstellingen in ons centrum is afgelopen. Vanaf vandaag zullen door onze technische dienst stap voor stap de nieuwe verkeerssituaties worden uitgevoerd. Zo is eerder al in Verbistlaan de enkelrichting opgeheven.

16 jul 2021

Lokale politie Neteland heeft van januari tot en met juni opnieuw snelheidscontroles uitgevoerd op het grondgebied van Herenthout. We informeren je graag de resultaten van deze actie.

05 mei 2021

Het Vlaamse wegennet is zo’n 67.000 km lang. Afhankelijk van de locatie van de weg gebeurt het beheer en onderhoud door de Vlaamse overheid, steden en gemeenten, waterwegbeheerders,… De beheerders zijn dagelijks op de weg om de wegen te inspecteren en te onderhouden. Maar op zo’n uitgebreid wegennet kunnen ze niet overal tegelijk zijn. Jij kan ook meehelpen.

22 mrt 2021

Vanaf 22 maart geven we het startschot van een grote fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde waar we op intekenden. Want in onze gemeente wordt er heel wat gefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen! Want fietsen levert alleen maar voordelen op.

30 dec 2020

Momenteel is er in de Albertstraat weinig plaats om de kinderen veilig op te halen van school. Ouders moeten wachten op de stoep tussen de hekken en de geparkeerde wagens. Hierdoor staan ze kort bij elkaar en dicht bij het op- en aanrijdend verkeer. Dit zorgt voor een onveilige situatie.
Vanaf 4 januari 2021 zal er in de Albertstraat aan Gemeenteschool Klim-op daarom een parkeerverbod worden toegepast aan het einde van de schooltijd.

20 apr 2020

Zwaar vervoer weegt op de leefbaarheid van onze dorpskern en op de verkeersveiligheid op onze wegen. Het schepencollege heeft daarom op advies van de mobiliteitsraad beslist om zwaar doorgaand vervoer (+5,5 ton) te weren uit de dorps- en woonkern met uitzondering van laden en lossen. Deze maatregel kadert in ons traject verkeersveilige gemeente.

29 feb 2020

Vanaf 28 februari 2020 gelden voor een aantal parkeerplaatsen in Molenstraat en Zwanenberg en voor de parking achter de pastorij nieuwe parkeerregels.

14 feb 2020

Vanaf vandaag is Kloosterstraat, het gedeelte tussen Jodenstraat en Zusterstraat, een fietsstraat. Kloosterstraat is naast Maasweg en Zwanenberg de derde fietsstraat in onze gemeente.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact