Nieuws

16 mei 2019

Op zondag 19 mei 2019 organiseert de Herenthoutse Wieler- en Supportersclub een wielerwedstrijd voor aspiranten. Daarom worden vanaf 12.00 uur tot het einde van de wielerwedstrijd (+/- 18.00 uur) een aantal tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht.

07 mei 2019

Op maandag 13 mei 2019 voert Admibo bvba in opdracht van Pidpa werken uit aan de waterleiding in Itegemse Steenweg ter hoogte van nummer 18, meer bepaald het maken van aftakkingen. Hierdoor zullen het fietspad en een deel van de rijbaan onderbroken zijn waardoor de voorrangsregel geldt.

07 mei 2019

SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig Verkeer. Herenthout geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid samen met OVK. OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

29 apr 2019

Gemeente Herenthout zet in op het vernieuwen en verduurzamen van het wagenpark. De gemeente kocht een elektrisch voertuig. Netbedrijf Fluvius ondersteunde de aankoop. Op 29 april 2019 werd het voertuig officieel in dienst genomen. 

26 apr 2019

De Ringland Academie lanceert de tweede editie van Straatvinken, het grootschalige wetenschapsproject met burgers rond mobiliteit. Dit jongere broertje van CurieuzeNeuzen meet niet de luchtkwaliteit, maar het verkeer in de straat. Duizenden burgers zullen op donderdag 16 mei één uur lang alle verplaatsingen in hun straat tellen. Wij roepen de burgers in Herenthout graag op om mee te tellen!

25 apr 2019

Op zaterdag 27 april 2019 organiseert de Herenthoutse Wieler- en Supportersclub een wielerwedstrijd voor gentlemen en nieuwelingen. Verkeer is enkel toegelaten in de richting van de koers. Er wordt een omleiding voorzien.

23 apr 2019

Van maandag 29 april 2019 tot en met vrijdag 17 mei 2019 voert IGM bvba in opdracht van Fluvius grond- en kabelwerken uit in van Reynegomlaan van nummer 25 tot en met 41. Hierdoor zullen het voetpad, het fietspad en een deel van de rijbaan onderbroken zijn waardoor de voorrangsregel geldt. 

23 apr 2019

Van woensdag 24 april 2019 tot en met vrijdag 17 mei 2019 voert IGM bvba in opdracht van Fluvius grond- en kabelwerken uit in Jodenstraat van nummer 129 tot en met 135. Hierdoor zullen het voetpad, het fietspad en een deel van de rijbaan onderbroken zijn waardoor de voorrangsregel geldt. 

03 apr 2019

Samen met 9 andere gemeenten uit de provincie Antwerpen werd Herenthout geselecteerd om in te stappen in het project ‘Verkeersveilige Gemeente’. In totaal stelden 45 gemeenten zich voor dit project kandidaat. Concreet betekent dit dat Herenthout een kosteloos ondersteunings- en begeleidingstraject mag volgen om verder te werken aan meer en betere verkeersveiligheid in Herenthout.

28 mrt 2019

Op woensdag 3 april 2019 start de heraanleg van de voetpaden in Liefkenshoek. De werken zullen 30 werkdagen duren. Om deze werken vlot en veilig te kunnen laten verlopen, is het noodzakelijk om in Liefkenshoek in beide rijrichtingen een stilstaan- en parkeerverbod in te voeren en dit gedurende iedere werkdag tussen 8.00u en 16.00u.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact