Nieuws

13 sep 2019

Van maandag 16 september 2019 tot en met vrijdag 20 september 2019 is alle verkeer – met uitzondering van fietsers en hulpdiensten – verboden in beide richtingen in de Zusterstraat, gedeelte tussen Kloosterstraat en Schoetersstraat. Het is tevens verboden er stil te staan en te parkeren.

13 sep 2019

Op vrijdag 20 september 2019 voert bvba Admibo in opdracht van Pidpa een huisaansluiting op de riolering uit in Molenstraat nummer 169. Hierdoor zullen het voetpad, het fietspad en een deel van de rijbaan onderbroken zijn waardoor de voorrangsregel geldt. Bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen hebben voorrang.

12 sep 2019

Op woensdag 18 september 2019 krijgt de markt een namiddagje autorust. Dan is er enkel plaats voor voetgangers, fietsers, terrasjes en heel veel spelende kinderen. De auto’s worden die namiddag vervangen door fietsen, inline-skates, steps, gocarts … kortom alles op kleine wieltjes. De kinderen kunnen deelnemen aan een hindernissenparcours of het verkeerspark of zich vrij bewegen op de markt.

03 sep 2019

Om de verkeersdrukte in de Kloosterstraat te verminderen, besloot het gemeentebestuur onlangs om de parkeerruimte voor Huis van het Kind om te vormen tot een zone voor kortparkeren op weekdagen tussen 6.30u en 8.30u en tussen 15.30u en 18.30u. Je dient dan je parkeerschijf te leggen en je mag maar 15 minuten parkeren.

29 aug 2019

Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders, Johnny’s … chauffeurs die onze straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Ook onze gemeente blijft er helaas niet van gespaard. Maar wat met mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen woord: control cruiser. En iedereen krijgt de kans om de control cruisers in hun straat te bedanken.

16 aug 2019

Vanaf woensdag 28 augustus tot en met woensdag 9 oktober 2019 wordt een tijdelijke politieverordening van kracht waarbij éénrichtingsverkeer met uitzondering voor fietsen en bromfietsen wordt ingesteld in Koestraat, het gedeelte tussen Molenstraat en Zwanenberg, in de richting van Molenstraat.

31 jul 2019

Begin 2019 besliste het bestuur om tot 1 augustus 2019 een tijdelijke proefopstelling in te voeren in Schransstraat en Wiekevorstse Steenweg. Schransstraat werd ingericht als doodlopende straat en in Wiekevorstse Steenweg werd een snelheidsbeperking tot 50 km/u ingevoerd. Het schepencollege besliste om beide proefopstellingen te verlengen tot 31 oktober 2019, in afwachting van het advies van de mobiliteitsraad.

22 mei 2019

Zwanenberg, het gedeelte tussen Molenstraat en Albertstraat, is naast Maasweg de tweede fietsstraat in onze gemeente. Dit betekent o.a. dat fietsers er over de hele breedte van de rijbaan mogen rijden en dat motorvoertuigen de fietsers niet mogen inhalen. In het tweede gedeelte van Zwanenberg zijn extra wegmarkeringen aangebracht in de vorm van het fietslogo met enkele sergeantstreep.

07 mei 2019

SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig Verkeer. Herenthout geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid samen met OVK. OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

29 apr 2019

Gemeente Herenthout zet in op het vernieuwen en verduurzamen van het wagenpark. De gemeente kocht een elektrisch voertuig. Netbedrijf Fluvius ondersteunde de aankoop. Op 29 april 2019 werd het voertuig officieel in dienst genomen. 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact