Nieuws

31 okt 2019

In Wiekevorstse Steenweg werd vanaf 1 februari tot 31 oktober 2019 een snelheidsbeperking tot 50 km/u ingevoerd als proefopstelling. Deze snelheidsbeperking wordt verlengd voor onbepaalde duur.

24 okt 2019

Begin oktober 2019 is de firma NV Fort gestart met de bouw van het appartementencomplex ‘Pieter & Pauwel’ op de Markt, naast de kerk. Het gemeentebestuur heeft afspraken gemaakt met NV Fort om tijdens de looptijd van het project de veiligheid van de schoolgaande kinderen te garanderen en mogelijke overlast te beperken.

03 sep 2019

Om de verkeersdrukte in de Kloosterstraat te verminderen, besloot het gemeentebestuur onlangs om de parkeerruimte voor Huis van het Kind om te vormen tot een zone voor kortparkeren op weekdagen tussen 6.30u en 8.30u en tussen 15.30u en 18.30u. Je dient dan je parkeerschijf te leggen en je mag maar 15 minuten parkeren.

31 jul 2019

Begin 2019 besliste het bestuur om tot 1 augustus 2019 een tijdelijke proefopstelling in te voeren in Schransstraat en Wiekevorstse Steenweg. Schransstraat werd ingericht als doodlopende straat en in Wiekevorstse Steenweg werd een snelheidsbeperking tot 50 km/u ingevoerd. Het schepencollege besliste om beide proefopstellingen te verlengen tot 31 oktober 2019, in afwachting van het advies van de mobiliteitsraad.

22 mei 2019

Zwanenberg, het gedeelte tussen Molenstraat en Albertstraat, is naast Maasweg de tweede fietsstraat in onze gemeente. Dit betekent o.a. dat fietsers er over de hele breedte van de rijbaan mogen rijden en dat motorvoertuigen de fietsers niet mogen inhalen. In het tweede gedeelte van Zwanenberg zijn extra wegmarkeringen aangebracht in de vorm van het fietslogo met enkele sergeantstreep.

07 mei 2019

SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig Verkeer. Herenthout geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid samen met OVK. OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

03 apr 2019

Samen met 9 andere gemeenten uit de provincie Antwerpen werd Herenthout geselecteerd om in te stappen in het project ‘Verkeersveilige Gemeente’. In totaal stelden 45 gemeenten zich voor dit project kandidaat. Concreet betekent dit dat Herenthout een kosteloos ondersteunings- en begeleidingstraject mag volgen om verder te werken aan meer en betere verkeersveiligheid in Herenthout.

14 jan 2019

Het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid lanceerde een nieuwe campagne om consumenten aan te moedigen elektrisch te rijden. Vooroordelen over het gebrek aan oplaadpalen, de prijs, de oplaadtijd en actieradius worden systematisch ontkracht: van ‘Euh’ naar ‘Aha’!

25 okt 2018

Gemeente Nijlen start met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de verbindingsweg met Herenthout. Het gaat om een enkel fietspad langs beide zijden van de rijweg. De werken starten begin november en vanaf dan zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen Nijlen en Herenthout. De omleiding gaat via de Bouwelse Steenweg en dan verder via het kruispunt aan de Lindekens naar Nijlen.

21 feb 2018

Sinds vandaag heeft Herenthout een derde VERO, maar dit keer een route voor fietsers (blauwe route). Het plan van de twee routes voor voetgangers en de route voor fietsers vind je in de Vonckstraat aan basisschool ’t Klavertje. Maar wat is een VERO?


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact