Nieuws

07 mei 2019

Op maandag 13 mei 2019 voert Admibo bvba in opdracht van Pidpa werken uit aan de waterleiding in Itegemse Steenweg ter hoogte van nummer 18, meer bepaald het maken van aftakkingen. Hierdoor zullen het fietspad en een deel van de rijbaan onderbroken zijn waardoor de voorrangsregel geldt.

25 apr 2019

We geven graag een stand van zaken van de geplande weg- en rioleringswerken in Zwanenberg en Bergense Steenweg voor einde april en begin mei 2019.

23 apr 2019

Van maandag 29 april 2019 tot en met vrijdag 17 mei 2019 voert IGM bvba in opdracht van Fluvius grond- en kabelwerken uit in van Reynegomlaan van nummer 25 tot en met 41. Hierdoor zullen het voetpad, het fietspad en een deel van de rijbaan onderbroken zijn waardoor de voorrangsregel geldt. 

23 apr 2019

Van woensdag 24 april 2019 tot en met vrijdag 17 mei 2019 voert IGM bvba in opdracht van Fluvius grond- en kabelwerken uit in Jodenstraat van nummer 129 tot en met 135. Hierdoor zullen het voetpad, het fietspad en een deel van de rijbaan onderbroken zijn waardoor de voorrangsregel geldt. 

12 apr 2019

Tot en met zondag 5 mei 2019 is het kruispunt Koestraat-Zwanenberg-Bergense Steenweg volledig onderbroken en niet toegankelijk voor eender welk verkeer.

05 apr 2019

We geven graag een stand van zaken van de geplande weg- en rioleringswerken in Zwanenberg en Bergense Steenweg voor de maanden april en mei 2019.

28 mrt 2019

Op woensdag 3 april 2019 start de heraanleg van de voetpaden in Liefkenshoek. De werken zullen 30 werkdagen duren. Om deze werken vlot en veilig te kunnen laten verlopen, is het noodzakelijk om in Liefkenshoek in beide rijrichtingen een stilstaan- en parkeerverbod in te voeren en dit gedurende iedere werkdag tussen 8.00u en 16.00u.

20 feb 2019

Op vrijdag 22 februari 2019 wordt er gestart met het machinaal aanleggen van de kantstrook in beton. Aansluitend wordt de fundering in steenslag aangebracht en de onderlaag in asfalt. Daarna staat het plaatsen van de boordstenen voor de parkings en voetpaden op de planning.

20 feb 2019

De nieuwe parking achter de pastorij in de Vonckstraat is opengesteld voor voertuigen. Er zijn 33 reguliere parkeerplaatsen en 2 parkeerplaatsen voor minder mobielen aan de straatkant. 8 verlichtingspalen met LED-armaturen zorgen ’s avonds en ’s nachts voor een goede zichtbaarheid over gans de parking. Weldra wordt nog een stalling voor 33 fietsen geplaatst.

19 dec 2018

Tijdens het bouwverlof liggen de werken in Zwanenberg stil. We passen daarom vanaf vrijdag 21 december 2018 tot maandag 7 januari 2019 de huidige verkeersregeling aan. Albertstraat en Zwanenberg worden opnieuw éénrichting maar er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact