Nieuws

02 jul 2019

In Langstraat zijn door verzakkingen in het wegdek een aantal dringende herstellingswerken aan het wegdek en het rioleringsstelsel nodig. Het is noodzakelijk om tijdens de werken Langstraat volledig af te sluiten, aangezien net ter hoogte van het kruispunt met Doornboompad de rijweg volledig onderbroken zal moeten worden. Om de periode van hinder zo kort mogelijk te houden, laten we deze werken gelijktijdig en aansluitend uitvoeren vanaf maandag 29 juli 2019 tot en met donderdag 22 augustus 2019.

20 feb 2019

De nieuwe parking achter de pastorij in de Vonckstraat is opengesteld voor voertuigen. Er zijn 33 reguliere parkeerplaatsen en 2 parkeerplaatsen voor minder mobielen aan de straatkant. 8 verlichtingspalen met LED-armaturen zorgen ’s avonds en ’s nachts voor een goede zichtbaarheid over gans de parking. Weldra wordt nog een stalling voor 33 fietsen geplaatst.

25 okt 2018

Gemeente Nijlen start met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de verbindingsweg met Herenthout. Het gaat om een enkel fietspad langs beide zijden van de rijweg. De werken starten begin november en vanaf dan zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen Nijlen en Herenthout. De omleiding gaat via de Bouwelse Steenweg en dan verder via het kruispunt aan de Lindekens naar Nijlen.

03 aug 2018

In augustus en september 2018 plant Eandis diverse grondwerken in Wiekevorstse Steenweg, Punt en Langstraat. Bekijk hier de aard van de werken en de (voorlopige) uitvoeringsdata.

09 apr 2018

Op dinsdag 17 april 2018 starten de werken voor de herstelling van de voetgangerszone op het marktplein. De werken omvatten o.a. het verwijderen van boomkorven en -roosters, het rooien van bomen en verwijderen van stronken en wortels en het opbreken en herleggen van bestaande verharding op een nieuw legbed. Tijdens de werken zullen een aantal parkeerplaatsen worden ingenomen.

20 jun 2017

De hinderpremie van 2 000 euro is bedoeld voor kleine ondernemingen die vanaf 1 juli 2017 te maken krijgen met hinder door werkzaamheden. Het gaat om ondernemingen die maximaal negen werknemers in dienst hebben en die rechtstreeks in contact komen met hun klanten, zoals bakkers, slagers, broodjeszaken, apothekers … Ze moeten ook ‘ernstige’ hinder ondervinden: […]

09 dec 2016

Vanaf maandag 12 december 2016 start de aannemer met de afbraak- en sloopwerken van de site Serneels. De aannemer gaat alle gebouwen, verhardingen en funderingen verwijderen en nadien zal het terrein genivelleerd worden. Het is verboden om de werf te betreden zolang de aannemer bezig is met de werkzaamheden. De werf wordt dus ook afgesloten. […]


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact