Nieuws

24 okt 2019

Begin oktober 2019 is de firma NV Fort gestart met de bouw van het appartementencomplex ‘Pieter & Pauwel’ op de Markt, naast de kerk. Het gemeentebestuur heeft afspraken gemaakt met NV Fort om tijdens de looptijd van het project de veiligheid van de schoolgaande kinderen te garanderen en mogelijke overlast te beperken.

11 okt 2019

Tussen dinsdag 15 oktober en vrijdag 15 november 2019 zal bvba IGM grond- en kabelwerken uitvoeren in Langstraat, ter hoogte van huisnummer 34 en 36. Hierdoor zullen het voetpad, het fietspad en een deel van de rijbaan onderbroken zijn waardoor de voorrangsregel geldt. Bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen hebben voorrang.

11 okt 2019

Tussen dinsdag 15 oktober en vrijdag 15 november 2019 zal bvba IGM werken uitvoeren aan de gasleiding in Schoetersstraat, ter hoogte van huisnummer 47. Hierdoor zullen het voetpad, het fietspad en een deel van de rijbaan onderbroken zijn waardoor de voorrangsregel geldt. Bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen hebben voorrang.

03 okt 2019

Vanaf 7 oktober 2019 zal ter hoogte van Hazenstraat 10 een bouwkraan geplaatst worden voor het bouwen van een meergezinswoning. De kraan zal ongeveer de helft van de rijbaan in beslag nemen. Het is daarom aangewezen om tijdelijk éénrichtingsverkeer in te stellen in de Hazenstraat in de richting van Boeyendaal en dit vanaf 7 oktober 2019 tot het einde van de werken.

25 okt 2018

Gemeente Nijlen start met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de verbindingsweg met Herenthout. Het gaat om een enkel fietspad langs beide zijden van de rijweg. De werken starten begin november en vanaf dan zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen Nijlen en Herenthout. De omleiding gaat via de Bouwelse Steenweg en dan verder via het kruispunt aan de Lindekens naar Nijlen.

09 dec 2016

Vanaf maandag 12 december 2016 start de aannemer met de afbraak- en sloopwerken van de site Serneels. De aannemer gaat alle gebouwen, verhardingen en funderingen verwijderen en nadien zal het terrein genivelleerd worden. Het is verboden om de werf te betreden zolang de aannemer bezig is met de werkzaamheden. De werf wordt dus ook afgesloten. […]


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact