Charter werftransport ondertekend

Publicatiedatum: 20 jul 2017

Het college van burgemeester en schepenen ondertekende in zitting van 17 juli 2017 het charter werftransport. Met dit initiatief willen gemeenten en de bouwsector samen bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving door het werfverkeer te weren uit schoolomgevingen tijdens bouw- en wegenwerken.

Met het charter geeft de gemeente een duidelijk signaal dat zij inzet op een veilige en leefbare gemeente. Door eenvoudig in dialoog te gaan met aannemers en scholen willen ze het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aanpakken.

Het charter streeft volgende doelstellingen na:

  • Een actieve communicatie voeren met aannemers en bouwheren over het werftransport in schoolomgevingen. De gemeente voorziet hiervoor een aanspreekpunt waar de aannemers terecht kunnen met hun vragen. Zo zoekt de gemeente samen met hen naar alternatieve routes voor het werftransport, waarbij schoolomgevingen, schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden.
  • Er gebeurt geen werftransport met tractoren in de bebouwde kom en de schoolomgevingen.
  • Tijdens de begin- en einduren van de scholen is er geen werftransport mogelijk voor werven gelegen in de schoolomgevingen behalve tijdens de schoolvakanties.
  • Het werftransport maakt zoveel mogelijk gebruik van het hoger wegennet.
  • De nodige inspanningen worden gedaan om de werfroutes proper te houden.
  • Als de lading veel stofhinder geeft, moet deze afgedekt worden.

Onze gemeente hoopt met het ondertekenen van het charter samen met de bouwsector bij te dragen tot meer verkeersveiligheid rond de schoolomgevingen.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact