CO, de stille doder!

Publicatiedatum: 23 okt 2018

Wat is CO?

CO, voluit koolstofmonoxide, is een gas dat vrijkomt bij de onvolledige verbranding van de meest uiteenlopende brandstoffen (o.a. stookolie, aardgas, hout, steenkool). CO is kleurloos, geurloos, smaakloos en lichter dan lucht en dus laat het gas zich moeilijk detecteren. Maar de uitwerking op het menselijk lichaam liegt er niet om: CO is een dodelijk gas. In België is CO dan ook de meest voorkomende oorzaak van dodelijke ongevallen door vergiftiging.

Hoe kan je een CO-vergiftiging opmerken? 

CO wordt wel eens een sluipmoordenaar genoemd omdat je de eerste signalen van een CO-vergiftiging vaak niet herkent. Je wordt moe en wat misselijk, je krijgt wat hoofdpijn … Vaak denk je dat je gewoon vermoeid bent en heb je het gevoel dat je gaat indommelen. Er treedt echter duizeligheid en bewustzijnsverlies op. Indien je in dezelfde ruimte aanwezig blijft, leidt dit tot een coma of zelfs de dood.

Wat je zeker moet doen, is zorgen voor voldoende ventilatie. In een ruimte waar een risicovol toestel is geplaatst, is voldoende toevoer van verse lucht nodig. Een luchtrooster van 10 op 15 cm in een deur of muur (best onderaan de ruimte) kan hier voor zorgen.

Daarnaast is het afvoeren van  de verbrandingsgassen uit dit vertrek noodzakelijk. Het gebruik van verbrandingstoestellen in afgesloten ruimtes dient altijd vermeden te worden. Een goed onderhoud van schoorstenen en verwarmingsapparaten is ook van belang. Het zijn vaak defecte of slecht onderhouden verwarmingstoestellen die tot de ergste CO-ongevallen leiden. Verder kan je alert zijn voor alarmsignalen zoals verwardheid, hoofdpijn, duizeligheid, aandrang tot overgeven en een grieperig gevoel. 

Zet direct al je ramen en deuren open (aanvoeren goede buitenlucht) en verwittig de hulpdiensten als je bovenstaande symptomen gewaar wordt.

Hoe CO in huis vermijden?

In de woning:

  • Verwarmingstoestellen op gas: Gelig oranje vlammen wijzen op slechte verbranding en dus op CO-gevaar; blauwe vlammen wijzen op een goede verbranding.
  • Beschadigde ruiten van de kachel vormen een risico op CO-vergiftiging.
  • Verplaatsbare kachels op petroleum of gas zijn levensgevaarlijk (Zibro Kamin, terrasverwarmers …), aangezien ze rookgassen uitstoten in de opstellingsruimte.

Schoorsteen:

  • De schoorsteen moet voldoende hoog boven het dak uitsteken zodat een goede afvoer van de verbrandingsgassen is verzekerd.
  • Een schouw mag geen spleten hebben en moet droog zijn.
  • Houd ook rekening met het verplichte onderhoud van het stooktoestel en de schouw (jaarlijks voor stookolie en om de 2 jaar voor gas).

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact