Cultuurraad

Inhoud

De Culturele Raad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente via samenwerking en overleg.

De cultuurraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur. De algemene vergadering bestaat uit een afgevaardigde van alle Herenthoutse socio-culturele verenigingen of geïnteresseerde deskundigen.

De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen.

Contactpersoon: vrije.tijd@herenthout.be

Verslagen kan je altijd opvragen via de contactpersoon.

Naar top