Cultuurverenigingen

Inhoud

Allied Veterans MC Belgium

Patrick Pilaeis – T 0477 52 63 71 – info@alliedveteransmc.be – www.alliedveteransmc.be

Atelier Matsijs

Rosa Helsen – maria.vervoort@hotmail.be

Bibliotheekcommissie Herenthout

De bibliotheekcommissie heeft een stevige vinger in de pap in het beheer van onze gemeentelijke openbare bibliotheek. Dit adviesorgaan bestaat uit een afvaardiging van de politieke fracties in de gemeenteraad én van de gebruikers. Daarnaast kunnen ook nog personen zetelen die wegens hun deskundigheid een bijdrage kunnen leveren. De bibliotheekcommissie geeft aan de gemeenteraad en het schepencollege advies over het beheer van de bibliotheek in de meest ruime zin, legt accenten bij het aankopen van boeken en organiseert activiteiten om het lezen te promoten.

Bibliothecaris - T 014 50 10 40 - bibliotheek@herenthout.be - https://www.herenthout.be/bibliotheek 

Beweging.net

Ann Vanveldhoven – ann.vanveldhoven@telenet.be

BSO 't klavertje

Gustaaf Van Goubergen  - T 0496 08 71 89 - stafvangoubergen@telenet.be

Clamotte Rock

Organisatie van het jaarlijkse Herenthoutse festival Clamotte Rock.

Sander Ooms - T 0494 78 56 08 - sander@clamotterock.be - www.clamotterock.be

Et Alors

Op een frisse en ongezouten manier de passieve en actieve zijde van de wielersport tentoonstellen aan een breed publiek.

Bram Van den Schoor - T 0472 04 15 64 - bram@emotio-n.be

Femma

Vera Maes - T 014 51 60 60 - maes.vera@telenet.be

Ferm

Bij lokale groep Ferm Herenthout voel je je thuis. Je bent welkom in onze groep. Heb je nood aan een babbel of gezellig samenzijn bij een tas koffie, drankje of lekker eten? Kom dan zeker eens naar onze activiteiten.

Greta Van Houdt - T 0496 73 53 89 - greta.vanhoudt@hotmail.com - https://www.samenferm.be/netwerk/lokale-groepen/herenthout/12023 

Gemeenteschool Klim-op

Liesbeth Briers – T 014 50 13 39 – klim-op@herenthout.be – www.klimopherenthout.be

Gezinsbond

Wij zijn er voor alle gezinnen. Voor gezinnen met één, twee of meer kinderen, voor eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen, voor plus-, zorg- of adoptieouders en voor grootouders. Iedere maand staat er minstens één activiteit op ons programma. Daarnaast geniet je als lid van heel wat kortingen en voordelen.

Kathleen Celis – T 0497 68 69 58 of T 014 51 96 16 – voorzitter@gezinsbondherenthout.beherenthout.gezinsbond.be

Heemkring Sandelyn vzw

Het erfgoed van de gemeente bewaren en onder de aandacht van de inwoners van onze gemeente en zelfs buiten de gemeentegrenzen te brengen. Tentoonstellingen in te richten over allerlei onderwerpen: scholen, het vroegere leven, allerlei oude objecten in de kijker te zetten, samenwerken met de naburige gemeenten. We werken veel samen met Kempens Karakter.

Greta Van Houdt – T 0496 73 53 89 – greta.vanhoudt@hotmail.com

H.K. Peerstoet vzw

Het organiseren en het instandhouden van de Herenthoutse carnaval. De naam en faam van onze stoet en Herenthout uitdragen. Zorgen dat onze jaarlijkse carnavalstoet met en door en voor vele Herenthoutenaren ordelijk verloopt. 

Gunter Nevelsteen - T 0476 34 10 09 - g.nevelsteen@gmail.com - www.peerstoet.be

Imitato

Herenthouts revue-gezelschap. Tweejaarlijks zetten wij een reeks voorstellingen op de planken in zaal Lux. Tussentijds kan u ons boeken voor teerfeesten, trouwfeesten, uitvaarten ... Kortom, overal waar er gelachen moet worden.

Maxime De Ceulaer – T 0498 35 28 47 –  imitato.herenthout@gmail.com

Jubilé

Jubilé is een close harmony koor. Wij zingen in 4 of meer stemmen, doorgaans a capella in een gevarieerd programma van hedendaagse, moderne muziek.

Mieke van Dessel - T 0498 41 15 69 - miekevd1@telenet.be – www.jubile-herenthout.be

Koninklijk koor Sint-Lutgardis

Leo Versweyveld – T 014 51 53 69 – 0475 75 16 93 – leo.versweyveld@telenet.be – www.sintlutgardiskoor.be

Koninklijke Fanfare Sint-Pieter

Onze fanfare en onze jeugdband JOLO repeteren wekelijks in zaal Lux om geregeld een concert te geven. De fanfare repeteert op donderdagavond en de jeugdband op vrijdagavond. Nieuwe muzikanten zijn steeds welkom.

Erik Verreet - erikverreet@hotmail.com – www.kfsintpieter.be

Koninklijke Fotoclub Toreke Herenthout

Nadia Daneels – T 0472 67 12 72 – nadia.daneels@hotmail.com – www.torekefoto.be

Kunstkring Toreke ‘Beeldende Kunsten’

Culturele vereniging van actieve beeldende disciplines als schilderen, beeldhouwen, keramiek, glaskunst, textielkunst, grafiek.

Nicole Gios - T 0476 46 89 69 - nicole.gios@telenet.be - https://www.facebook.com/torekeherenthout 

KVG

Walter Horemans – T 014 51 56 91 – wally.horemans@pandora.be

Landelijke Gilde Herenthout

Sinds 1898 is de Landelijke Gilde actief in Herenthout. Al die tijd zet onze vereniging 'De Landelijke Gilde" zich in voor al wie bewust landelijk leeft, voelt en denkt in onze gemeente. In onze vergaderingen, voordrachten, (teer)feesten, theaterbezoeken, uitstappen, reizen... bieden we onze leden - dikwijls ook mensen buiten onze vereniging - de grootste verscheidenheid aan activiteiten aan.

Marc Beirinckx – T 0496 66 37 15 – marc.beirinckx@kuleuven.be – http://herenthout.landelijkegilden.be

Levensloop Neteland

Levensloop is de solidariteitsbeweging van Stichting tegen Kanker die: een stad of gemeente samenbrengt tegen kanker, vechters/mensen met of na kanker viert en in de bloemetjes zet, geld inzamelt via fondsenwervingsactiviteiten en/of een evenement. Vrijwilligers over heel het land zetten het hele jaar door verschillende acties op touw, van kleine activiteiten (workshops, lezingen, wandelingen, ...) tot een groot evenement van 24 uur, waaraan je individueel of als team aan kan deelnemen.

Pascal Sermeus - T 0479 60 01 78 - llneteland@outlook.be - www.levensloopneteland.info

MinC

Cultuurvereniging die concerten organiseert in zaal Lux.

Wim Horemans - T 0497 15 61 39 – info@minc.bewww.luxherenthout.be

Narren van Peer Stoet

Gerrit Van den Schoor – T 0478 21 51 33 – gerrit.van.den.schoor@telenet.be

Natuurpunt Nete & Aa

Mieke De Wit – T 014 51 40 41 – info@vocneteland.be

OKRA Herenthout

Lieve Kellens – T 0499 20 51 13 – okra.herenthout@gmail.com

Omroep Neteland

Omroep Neteland begon zijn eerste radio-uitzending in 1982, toen als radiopiraat, later als erkende lokale Radio Liefkenshoek. Na een hele evolutie in het media landschap, werd in 2018 een nieuwe erkenningsronde door de bevoegde minister uitgeschreven. Heel veel lokale radio’s kregen geen erkenning meer, omdat hun dossier niet voldoende in orde was. De radio’s die wel een erkenning kregen, mochten de overgebleven frequenties van de verdwenen lokale radio’s in hun regio innemen. Vzw Radio Liefkenshoek kreeg een licentie met een score van 98 procent op hun ingediende dossier. Hiermee konden ze de zendvergunning aanvragen. De radio kreeg meerdere frequenties en mocht blijven uitzenden, dit keer “regionaal” voor de regio Neteland/Zuiderkempen. Wij entertainen heel veel mensen met een mooi muziekformat, brengen elke 2 uur het regionaal nieuws op de radio, ondersteunen heel veel verenigingen, gemeentebesturen en organisatoren, door hun activiteiten om te roepen en promotie te maken voor optredens, feestelijkheden, sportwedstrijden, vacatures, grote- en kleine evenementen. Iedereen krijgt de kans zijn zeg te komen doen op de radio. Een interview op zondag of uitslagen van hun sportwedstrijden op zondagavond door te geven. Zo bereiken ze de hele regio Zuiderkempen met hun boodschap.

Martin Lieckens – T 0495 36 57 57 – martin@omroepneteland.be – www.omroepneteland.be

Ouderraad De Luchtballon

Sabine Breugelmans - T 0475 76 07 30 - sabine_breugelmans@hotmail.com

Ouderkring gemeenteschool Klim-op

De ouderkring Klim-op ondersteunt de werking van de school door enerzijds activiteiten te organiseren die een centje opbrengen, maar anderzijds ook fysiek meehelpen met zaken zoals carnaval, grootouderdag, ... Wij vinden namelijk dat onze school niet zomaar een gebouw is waar je 's morgens je kinderen naartoe brengt en ze 's avonds iets "slimmer" terug mee naar huis neemt. Het is geen eiland, ver van de dagdagelijkse realiteit, maar een plaats waar je kinderen op een levendige, boeiende en persoonlijke manier worden aangesproken om te leren en te leven. Zo een school kan niet "leven" zonder steun van de ouders en daarom proberen wij als vertegenwoordigers van de ouders op een positieve, kritische manier aan dit project mee te werken?

Kristof Janssens - ouderkring@klimopherenthout.be - https://www.facebook.com/OuderkringKlimOpHerenthout 

Pieter en Pauwelkoor

Een koor voor vrouwen, vooral actief in begrafenisdiensten en op aanvraag; We oefenen in de wintermaanden op dinsdagvoormiddag en in de zomermaanden op woensdagavond. Nieuwe leden welkom!

Maria Ooms - T 0496 33 53 06 - pieterpauwelkoorherenthout@gmail.com

Postkaartenclub Herenthout

Jan Helsen – T 014 51 57 02 – 0497 83 14 84 – jannekehelsen@telenet.be

Prinsengilde van Peer Stoet

Vereniging van de prinsen en keizers van de oudste karnavalstoet van België (1892).

Jozef Raeymaekers – T 0499 17 03 51 – jozef.raeymaekers@telenet.be

Red Devils de Lux

Wij organiseren uitstappen naar de matchen van de Rode Duivels en tonen live deze wedstrijden op groot scherm in zaal Lux tijdens EK en WK.

Nick Van Den Schoor - T 0497 88 34 92 - nick.van.den.schoor@telenet.be

Samana

Vrijwilligers die langdurig zieken gaan bezoeken en samenkomsten organiseren om chronisch zieken een beetje ontspanning te bezorgen.

Lea Verlinden - T 014 51 63 58 - leaverlinden26@gmail.com

Sint-Ceciliakoor (kerkkoor)

Opluisteren van de zondagse hoogmis en van alle kerkelijke hoogdagen met plechtige Latijnse of Gregoriaanse gezongen. Opluisteren van occasionele kerkgerelateerde diensten, zangavond Vlaamse liederen en zangnamiddagen in GOC, huis Driane en RVT Boeyendaal.

Johan Van Helleputte - T 0472 73 45 42 - johanvanhelleputte@telenet.be

St.-Lutgardiskoor

Wij zijn een koor voor jong en oud, zowel voor geoefende als voor beginnende zangers. Het belangrijkste is de goesting om mee te zingen. Ons repertoire is heel divers met klassieke liederen, popmuziek, musicalnummers of liedjes uit de filmwereld. We zingen vierstemmig: sopranen, alten, tenoren en bassen, dit alles onder pianobegeleiding.

Ido Van Doninck - T 0499 27 66 29 - idovd@telenet.be - https://.st-lutgardiskoor.business.site/

Toneelkring Crescendo

Freddy Genar – T 014 26 25 25 – freddygenar@hotmail.com

VKS en VLS ‘De Luchtballon’

Wij bieden onderwijs aan kinderen tot 12 jaar.

Célestien Gils - celestien.gils@vls-herenthout.be

VOC Neteland vzw

VOC Neteland is één van de tien erkende Vlaamse opvangcentra voor wilde dieren. Onze taak bestaat erin om dieren in nood op te vangen, te verzorgen en terug vrij te laten in de natuur. De bescherming van deze dieren en habitat ligt ons nauw aan het hart. Heb je een wild dier gevonden dat klaarblijkelijk hulpbehoevend is, contacteer je best VOC Neteland.

Stien Van Hoof – T 014 51 40 41 – info@vocneteland.be – www.vocneteland.be

Vriendenkring BS 't Klavertje

Micha Buermans - T 0493 98 12 03 - directie@bsklavertje.be - www.bsklavertje.be

Naar top