Diftar

Inhoud

De gemeente heft een belasting op het ophalen en verwerken van huisvuil en GFT via het Diftar-systeem; de belasting bestaat uit een vast en een variabel gedeelte.

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en past het principe ‘De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’ toe. Naarmate je minder afval meegeeft, daalt de afvalstoffenheffing. Het systeem motiveert om de hoeveelheid afval te beperken.

Het vast gedeelte bekostigt o.a. het gescheiden ophalen aan huis van andere afvalfracties zoals papier, karton, en PMD, de toegang tot het recyclagepark en de verwerking van niet-betalende afvalstoffen op het recyclagepark en de algemene reinheid van Herenthout

Het variabel gedeelte is de kostprijs per kilogram afval dat je meegeeft. Dit bedrag wordt bij elke ophaalbeurt van je saldo afgehouden.

Afvalkalender

Je kan de afvalkalender raadplegen op de website van IOK. Je kan ook een papieren versie aanvragen via het formulier in ons e-loket. Je krijgt de afvalkalender dan enkele dagen later in je brievenbus.

Ben je slechtziend? Vraag een groter formaat van de afvalkalender aan via afvalbeheer@iok.be of T 014 53 53 53.

Procedure

Je betaalt vooraf een bepaald bedrag waarvan jouw vaste en variabele kosten worden afgehouden. Je ontvangt hiervoor een voorschotrekening. 

De eerste voorschotfactuur bedraagt 50 euro; de volgende factuur wordt berekend op het afval dat je de vorige maanden meegaf. Bedoeling is dat je met de nieuwe factuur een jaar afval kan meegeven.

Zodra het saldo van je rekening gezakt is tot het drempelbedrag van 10,00 euro ontvang je een nieuwe rekening.

Kostprijs

vast gedeelterestafvalGFT
40 liter2,50 euro/maand1,50 euro/maand
120 liter2,50 euro/maand1,50 euro/maand
240 liter2,50 euro/maandNVT
1100 liter15,00 euro/maand10,00 euro/maand
variabel gedeelterestafvalGFT
prijs per kg0,28 euro/kg0,100 euro/kg

Meer info

Voor al je vragen over Diftar zoals wijziging van het formaat van de container, inleveren en aanvraag GFT-container, inwisselen kapotte container, meegeven extra vuilniszakken …:

Diftar-informatielijn:
T 0800 97 687 (gratis telefoonnummer) – bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. afvalbeheer@iok.be

Bijlagen

Naar top