Driane sorteert binnenkort afval ondergronds

Publicatiedatum: 06 jun 2019

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan IOK afvalbeheer de opdracht om aan de assistentiewoningen van Driane een ondergronds inzamelsysteem voor afval te plaatsen. Er komen drie grote containers voor restafval, pmd en papier en karton. De bewoners van de 56 assistentiewoningen hebben zo geen aparte containers of zakken meer nodig.

IOK biedt deze oplossing aan voor plaatsen waar veel mensen bij elkaar wonen en waar er te weinig ruimte is op de openbare weg om alle containers en afvalzakken aan te bieden.

De toegang tot de containers is afgesloten. Enkel met een badge, die aan alle bewoners wordt toegekend, kan afval in de containers worden gedeponeerd. Per badge worden de zogenaamde dumpingen geregistreerd en via het traditionele DIFTAR-systeem wordt berekend hoeveel men individueel dient te betalen voor het afval.

Waarom kiezen we voor ondergrondse containers?

Ondergrondse containers passen mooier in het landschapsbeeld, aangezien je bovengronds enkel het ‘topje van de ijsberg’ ziet, namelijk het doorgeefluik en het badgesysteem. Het design trekt bovendien minder sluikstort aan.

De bewoners kunnen het afval wegbrengen wanneer ze dat wensen. Ze hoeven het afval dus niet te stockeren tot wanneer de ophaalwagen passeert.

Ondergrondse containers beschikken over een aangepast inwerpdeksel en de bodem zorgt ervoor dat het afval fris blijft. Dit vermindert de geurhinder aanzienlijk waardoor ook minder ongedierte aangetrokken wordt.

Een ondergronds verzamelsysteem hoeft niet vaak geledigd te worden dankzij het grote verzamelvolume wat de passage van brede ophaalwagens heel wat terugdringt.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact