Droogte 2020 beschouwd als ramp

Publicatiedatum: 23 jul 2021
Landbouwers in onze gemeente die schade hebben geleden naar aanleiding van de droogte van 15 maart tot 15 september 2020, kunnen voor 31 oktober 2021 een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via de website. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 in 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact