Druk ook in 2022 jouw stempel op ons platteland

Publicatiedatum: 10 jan 2022

In 2022 kunnen lokale besturen, middenveldorganisaties, ondernemers en bewoners opnieuw plattelandssubsidies aanvragen voor projecten die het Antwerpse platteland versterken, vernieuwen of verduurzamen. Heb je een (groots) idee rond het vrijwaren van open ruimte, het dorpsleven een boost geven of korteketenverkoop? Heb je zin om daar met anderen aan te werken? Wil je weten wat er in jouw gemeente mogelijk is? Lees dan verder!

In de provincie Antwerpen zijn drie LEADER-gebieden, elk met hun eigen thematische focus. Gemeente Herenthout valt in het gebied Kempen Zuid. De drie thema’s waarbinnen je projectidee kan passen zijn: Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen, Streekidentiteit en Leefbare dorpen. Op www.leaderprovincieantwerpen.be/leader-kempenzuid vind je meer informatie over de thema’s.

Nieuw in deze subsidieoproep is dat we vooral op zoek gaan naar gebiedsgerichte projecten. Een van de voorwaarden is dat er deelnemers uit ten minste vier LEADER-gemeenten actief aan het project bijdragen.

Praktische sessies

Om jou te inspireren en te helpen je idee vorm te geven, organiseren we op vrijdagnamiddag 18 februari 2022 een online infosessie over de subsidiemogelijkheden. Daarna heb je nog vijf weken tijd om je idee verder vorm te geven. Op 28 maart is de deadline voor het indienen van je idee, nadien kun je niet meer deelnemen. Deelname aan de infosessie is gratis, inschrijven via een online formulier is verplicht.

Nog vragen?

Neem contact op met platteland@provincieantwerpen.be.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Uniek aan de LEADER aanpak is dat de ideeën van onderuit groeien tot volwaardige projecten. Er zijn 3 LEADER-gebieden in onze provincie. In totaal zijn er 31 Kempische gemeenten waarin zowel lokale overheden, organisaties, plaatselijke verenigingen én ondernemers in aanmerking komen voor subsidies. Allemaal kunnen ze hun steentje bijdragen aan de verdere (plattelands)ontwikkeling van gemeente en regio. Meer info op www.leaderprovincieantwerpen.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact