Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Inhoud

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s) zijn een reeks doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling en vervangen de Milleniumdoelstellingen. 

De SDG’s, dat zijn 17 doelstellingen die allemaal uitdagingen bevatten waar iedereen mee geconfronteerd wordt: armoede, afvalbeheer, gezondheid bij ouderen, scholing, energie … De komende jaren moeten deze 17 doelstellingen een actieplan vormen om armoede terug te dringen en ons terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. We vinden zowel economische, sociale als ecologische aspecten terug in deze doelstellingen.

De doelstellingen gelden voor iedereen. Voor alle landen van de wereld, maar ook voor iedere burger, organisatie, lokale autoriteit of bedrijf. Iedereen zal zijn/haar steentje moeten bijdragen! Door duurzame keuzes te maken en duurzame acties te ondernemen, kan ook jij bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

Het lokaal bestuur van Herenthout heeft zich geëngageerd om actief te werken aan de integratie van de doelstellingen in het gemeentelijk beleid.

Voor 2023 leggen we graag extra de focus op onderstaande 4 SDG’s met een kleine selectie uit de vele concrete acties die we al doen:

DOELSTELLING 1:

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

 • kansentarief UiTPAS
 • Dorpsrestaurant in Huis Driane
 • openbare PC’s in de bib en ‘t Lindehofke

DOELSTELLING 7:

Betaalbare en duurzame energie

 • toekennen van een verwarmingstoelage
 • duurzaam douchesysteem in de sporthal
 • verledding van de openbare verlichting

DOELSTELLING 12:

Zorgen voor verantwoorde consumptieen productiepatronen

 • zwerfvuilacties
 • koken met voedseloverschotten voor een betaalbare prijs
 • enkel herbruikbaar materiaal op eigen evenementen

DOELSTELLING 13:

Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden

 • reglement voor tegeltuintjes
 • gebruik van dienstfietsen en elektrische wagen voor dienstverplaatsingen
 • 1001 bomencampagne
Naar top