Een kind adopteren

Inhoud

Er zijn verschillende soorten van adoptie:

  • Je adopteert een ongekend kind, een kind dat je dus nog niet hebt ontmoet. Het kind wordt aan jou toegewezen door een erkende adoptiedienst of via een zelfstandige adoptie, omkaderd door het VCA.
  • Je adopteert een gekend kind dat in BelgiĆ« verblijft. Dit kan het kind van jouw partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.
  • Je adopteert een kind van familie in het buitenland.

Wil je een kind adopteren, dan kan je terecht bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA).

Procedure

Een akte van adoptie wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een adoptievonnis of arrest. Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte aanvragen.

Naar top