Elektriciteits- en aardgasnet

Inhoud

Onze gemeente beschikt over een zeer uitgebreid elektriciteits- en aardgasnet. Hierdoor kunnen bijna alle woningen aangesloten worden, zeker op het elektriciteitsnet, maar ook in grote mate op het aardgasnet.

Als er toch een uitbreiding van één van deze netten nodig zou zijn, heeft de gemeenteraad een reglement goedgekeurd waarbij het gemeentebestuur tussenkomt in de kosten voor de uitbreiding van het net voor 50% met een maximum van 500,00 euro. Deze tussenkomst geldt niet voor uitbreidingen in goedgekeurde verkavelingen. In dit geval is de totale kostprijs voor de uitbreiding ten laste van de verkavelaar.

Aanvraag van een huisaansluiting: Iveka is de distributienetbeheerder (DNB) voor elektriciteit en aardgas in onze gemeente. Het is de taak van de DNB om het distributienet voor elektriciteit en aardgas te beheren en ervoor te zorgen dat de energie feilloos tot in de woningen en de bedrijven komt. Iveka doet als DNB beroep op Fluvius om de exploitatietaken op hun grondgebied uit te voeren.

Iveka staat dus in onze gemeente in voor de aansluiting van de woningen op het elektriciteits- en aardgasnet. Je kan hierover alle informatie terugvinden op www.fluvius.be.

Iveka heeft ook een klantenkantoor in Geel, Dokter Van de Perrestraat 218.

Meer info

Iveka
Dokter Van de Perrestraat 218
2440 Geel

Naar top