Elektronische vreemdelingenkaart

Inhoud

De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitsbewijs maar een verblijfskaart; deze bevestigt dat de vreemdeling in orde is met onze wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de vestiging.

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten; het verblijfsstatuut van een vreemdeling kan afgeleid worden uit het soort kaart dat hij/zij bezit. De geldigheid verschilt naargelang het type kaart.

Procedure

De vreemdeling moet een document kunnen voorleggen dat zijn identiteit bewijst; aan de hand van dit document en van de situatie zal er een procedure opgestart worden om een verblijfsdocument aan te vragen.

Kostprijs

  • 22,00 euro bij een normale procedure
  • 130,00 euro bij spoedprocedure (D+1)
Naar top