Aanvraag vestigingspremie

 • Met onderstaand formulier kan je een vestigingspremie aanvragen.
 • Enkel leegstaande handelspanden in het Herenthoutse kernwinkelgebied komen in aanmerking. Botermarkt (+ Bouwelse Steenweg 3) – Markt – Molenstraat (tot en met de hoeken met de Koestraat en Leopoldstraat) – Vonckstraat (tot en met de hoeken met de Leopoldstraat) – Jodenstraat (tot en met de hoek met de van Reynegomlaan)
 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  De aanvrager bewijst de duur van de leegstand. Het handelspand moet gedurende minimum 1 jaar leeg staan.
 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • vof, nv, bvba …
 • Winkel (+ specificatie), café, restaurant, kapsalon …
 • Bij te voegen stavingsstukken

 • Gelieve hieronder de nodige stavingsstukken toe te voegen. Enkel indien deze zijn toegevoegd kan het dossier verder behandeld worden.

  Wij hebben volgende stavingsstukken nodig:

  • kopie van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) *
  • bewijs van inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor een zelfstandig beroep *
  • bewijs van verkoops- of huurovereenkomst voor exploitatie in het leegstaande pand *
  • kopie van de noodzakelijk vergunningen (stedenbouw, socio-economisch, horeca-uitbating) voor de exploitatie van de zaak *
  • bewijs van aanvang van de leegstand *
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx.
 • Verklaring

 • Door het indienen van mijn aanvraag aanvaard ik de bepalingen en voorwaarden van het door de gemeenteraad goedgekeurde reglement.
  • de deelnemende handelaar engageert zich elke geldige gemeentelijke cadeaubon als betaalmiddel te aanvaarden voor alle aangeboden artikelen, dus ook tijdens de solden- en eindejaarsperiode;
  • de deelnemende handelaar gaat ermee akkoord dat de verwijzing naar en de gegevens van haar / zijn handelszaak mee opgenomen worden in de lijst van deelnemende handelszaken en dat haar /zijn zaak mee wordt gepromoot;
  • de handelszaak wordt uitgebaat door een zelfstandige;
  • de deelnemende handelaar verwittigt bij het stoppen van haar / zijn zaak tijdig de dienst economie (loket Leven & Ondernemen).
 • Verbintenis

 • Bij toekenning van de premie verbind ik mij ertoe de commerciële activiteit die aanleiding geeft tot het toekennen van de premie gedurende een ononderbroken periode van minimum drie jaar uit te oefenen.

  In geval van stopzetting van de commerciële activiteit binnen de drie jaren stem ik in met de terugbetaling van van de premie als volgt:

  • 75 % van de premie bij stopzetting binnen het 1ste jaar;
  • 50 % van de premie bij stopzetting binnen de 2 jaren;
  • 25 % van de premie bij het stopzetten binnen de 3 jaren.
 • Wij respecteren uw privacy: deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. Meer info in onze privacyverklaring.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact