Aangifte belasting reclameborden

  • Door het indienen van dit formulier verklaart u kennis genomen te hebben van de artikelen 2, 3, 4, 7 en 8 van het goedgekeurde belastingsreglement.

  • Nuttige oppervlakte reclamebord

    nuttige oppervlakte = de oppervlakte die voor aanplakking kan gebruikt worden met uitzondering van de omlijsting
  • de belasting is vastgesteld op € 50,00 per m2 of gedeelte van m²
  • Gelieve bovenstaand vinkje aan te vinken alvorens het formulier te verzenden.
  • Wij respecteren uw privacy: deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. Meer info in onze privacyverklaring.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact