Inschrijving 30 jaar erfpacht Molenhuis en Bij de Gommer

Publicatiedatum: 20 apr 2022

In 2015 heeft de gemeente het eigendom ‘Verheyen’ aangekocht. Bij de aankoop van site Verheyen waren ook twee handelspanden betrokken:

  • café Molenhuis (Molenstraat 52): hiervan zal de handelshuur in 2022 vervroegd beëindigd worden conform de regelgeving handelshuur;
  • broodjeszaak Bij de Gommer (Molenstraat 54): deze handelshuur loopt af op 30 juni 2023, zoals gespecifieerd in de akte van handelshuurvernieuwing, verleden voor notaris D’Hollander op 26 mei 2016.

Het bestuur wenst deze panden voor 30 jaar in erfpacht te geven, waarbij de investeringen van renovatie en onderhoud ten laste vallen van de erfpachter.

De erfpachtovereenkomst specifieert dat de bestemming van het goed moet blijven, en dat het pand moet aangelegd en uitgebaat worden als een horecagelegenheid. Bij de gunningscriteria wordt veel belang gehecht aan de visie invulling, waarbij o.a. volgende elementen positief zullen beoordeeld worden:

  • Visie duurzaamheid en integratie groen: de gemeente wenst de omliggende percelen op termijn te vergroenen en de ruimtelijke kwaliteit op te waarderen. Er kan worden onderzocht hoe het perceel van het Molenhuis en diens gebouwen ruimtelijk beter kan worden geïntegreerd in deze site en hoe beiden elkaar kunnen ondersteunen en versterken.
  • Volledig gebruik van het perceel, optimale benutting.
  • Oog voor lokale samenwerkingen.
  • Meerwaarde qua beleving, katalysator voor buurt en gemeenschap.
  • Opwaardering beeldkwaliteit met oog voor authenticiteit en erfgoedwaarde: het uitzicht van het oorspronkelijke volume (gedeelte onder de zadeldaken) moet behouden blijven met respect voor de authenticiteit en erfgoedwaarde. De overige aanhorigheden kunnen mits het bekomen van de nodige vergunningen worden gesloopt. Het herstel naar origineel ontwerp / volume wordt als een meerwaarde beschouwd.

De gemeenteraad besliste om het perceel gelegen te Molenstraat 52/54, kadastraal gekend als sectie E nr. 457/M in erfpacht te geven aan de beste inschrijver conform de voorwaarden opgenomen in de leidraad erfpacht Molenhuis-Gommer, en de ontwerpakte voor de erfpacht goed te keuren.

Heb jij interesse in dit erfpacht? Schrijf je dan in via dit inschrijvingsformulier. Inschrijven kan tot en met 30 juni 2022. Het erfpacht moet ten laatste 1 juli 2023 worden aangevangen.

Contactgegevens

Documenten


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact