Extra subsidies voor Huis van het Kind Herenthout

Publicatiedatum: 10 apr 2019

SpeelBabbel

Sinds twee jaar organiseert Huis van het Kind in de buitenschoolse kinderopvang ‘De Kinderclub’ tijdens de schoolweken op vrijdag de SpeelBabbels. Tijdens schoolvakanties is De Kinderclub echter volle dagen geopend waardoor er geen ruimte beschikbaar is voor de wekelijkse SpeelBabbel.

Het dossier voor de uitbreiding van de SpeelBabbel tijdens schoolvakanties in wijkhuis ’t Lindehofke werd onlangs geselecteerd voor het project ‘IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding’ van de Koning Boudewijnstichting waardoor we een financiële steun krijgen van 4500 euro. Met deze subsidie kunnen we onder andere extra vrijwilligers vergoeden en spelmateriaal en meubilair aankopen voor de organisatie van de SpeelBabbels in ’t Lindehofke.

Door ook in het wijkhuis een SpeelBabbel te organiseren, beogen we de drempel naar de SpeelBabbel te verlagen en een bredere instroom te bevorderen. Bovendien bieden we extra speelmomenten aan tijdens langere schoolvakanties.

SpeelBabbels zijn wekelijkse ontmoetings-en speelmomenten voor baby’s en peuters van 0-4 jaar samen met hun ouders. De SpeelBabbel is een plek waar:

  • je gratis met je kindje kan komen spelen.
  • je andere ouders kunt leren kennen.
  • je kindje samen leert spelen met andere kindjes.
  • je terecht kan voor al je vragen over de ontwikkeling en opvoeding van je kindje.
  • we regelmatig workshops over verschillende thema’s organiseren in samenwerking met onze partners.

Lokaal Loket Kinderopvang

Al jaren kan je bij Loket Kids & co terecht met al je vragen over het aanbod aan kinderopvang in Herenthout. Door deze dienstverlening onder te brengen in Huis van het Kind erkent Kind & Gezin het loket als een Lokaal Loket Kinderopvang waardoor we voortaan een jaarlijkse subsidie van 1400 euro ontvangen. Een bijkomende voorwaarde is dat we alle aanvragen dienen te registreren zodat Kind & Gezin de nood aan kinderopvang in Herenthout in kaart kan brengen.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact