Fotoshockactie

Inhoud

In 2022 werd op verschillende plekken in onze gemeente een spandoek geplaatst met een voorstelling van een veel groenere omgeving van de buurt. Hiermee willen we een groener alternatief aanreiken voor een aantal centrumlocaties.

Vooraleer je met je wenkbrauwen begint te fronsen of je zorgen maakt over het aantal parkeerplaatsen dat zal verdwijnen, sta ons toe te benadrukken dat geen van deze beelden gebaseerd zijn op concrete plannen voor de betreffende locaties. We willen jullie vooral warm maken om samen met ons anders te gaan denken over onze leefomgeving. Hoe ziet een dorpskern er uit waar het aangenaam wonen en vertoeven is?

Als wij onszelf, onze kinderen en kleinkinderen een leefbaar en levendig Herenthout willen bieden, dan moeten we overwegen om meer ruimte te geven aan fietsers, voetgangers en groene rustplekken en minder aan doorrijdend verkeer. Geen makkelijke opdracht, maar zou het resultaat niet fantastisch zijn?

Je merkt het, onze ambities zijn groot! En zo hoort het ook, want dit thema vergt een lange termijn perspectief. Met deze fotoshock-actie hopen we jou te hebben laten stilstaan bij onze huidige gewoontes en je te hebben laten dromen over hoe het ook anders, of meer bepaald, groener kan.

Heb je zelf een goed idee om ons dorp mooier en meer leefbaar te maken en wil je dat graag met ons delen? Niet twijfelen! We nemen jouw input graag mee in de verdere uitwerking van ons ruimtelijk beleid en willen je alvast bedanken voor je engagement om samen van Herenthout een bruisend dorp te maken.

Waarom?

We willen onze inwoners laten nadenken over hoe we onze gemeente mooier en aangenamer kunnen maken om te wonen. Hoe ziet onze ideale gemeente eruit? Meer speelruimte en meer groen? Meer plaats om te wandelen en te fietsen, te vertoeven en te ontmoeten? Of denk je aan nog iets helemaal anders? We horen graag jouw mening!

We willen samen naar oplossingen zoeken voor de uitdagingen van morgen. Duurzame verandering én verbetering komen er pas als we allemaal durven breken met onze gewoontes. Zo bouwen we samen aan fijner wonen voor onszelf en anderen.

Woonkernen die groen en blauw zijn en mensen samenbrengt … niets dan voordelen

De manier waarop we met de beschikbare ruimte omgaan, moet veranderen. Want meer groen en minder grijs, daar halen we samen voordeel uit.

Minder verharding betekent meer water in onze bodem en dus een betere bodem en minder wateroverlast. Het zorgt ook voor een meer open en groene ruimte waarin we ons kunnen begeven. Dat extra groen zorgt dan weer voor meer biologische diversiteit. Bovendien maken we zo onze lucht weer gezonder en krijgen we meer koelte in hete zomers.

Albertstraat

Stel je eens voor dat je je kind kan opwachten aan de schoolpoort in een veilige, autoluwe en groene schoolomgeving. Een bankje om wat te keuvelen met andere ouders of om al wachtend te genieten van het mooie uitzicht. Je opnieuw echt in een plattelandskern wanend waar de natuur nooit veraf is. Extra brede en veilige voetpaden waar je gemakkelijk hand in hand kan wandelen met je kinderen, je geen zorgen makend over de te dicht en te snel naderende wagens. De straten ingericht als echte fietsstraten. Auto’s staan wat verderop geparkeerd en passen hier netjes hun snelheid aan.

Kortom, een schoolomgeving waar je kan wachten en mensen kan ontmoeten zonder je zorgen te maken over de veiligheid van je kind en jezelf. Dat zou pas fijn zijn!

Markt

Hoe fijn zou het zijn om van onze Markt, het hart van Herenthout, opnieuw een echt dorpsplein te maken. Een semi-verhard groen plein met veel open ruimte om evenementen en animo te organiseren, terrasjes in te richten en waar kinderen onbezonnen kunnen spelen. Mooie groenstructuren en bomen aan de rand die het plein sfeervol inkaderen en het verkeer op een veilige afstand houden. Een dorpsplein dat doorloopt tot tegen de kerk en zo onze Markt, Botermarkt en de zone achter de kerk opnieuw ruimtelijk met elkaar verbindt.

Molenstraat

We zouden graag het doorgaand verkeer en vrachtverkeer, dat niet bestemd is voor het dorpscentrum, afleiden via de rondweg. Enkel plaatselijk verkeer passeert via het centrum waardoor het hier veel rustiger en verkeersveiliger wordt. Het verkeer komende uit de Molenstraat kan via Vonckstraat of Jodenstraat verder afvloeien. De route richting Nijlense Steenweg willen we liever elimineren. Deze weg snijdt de Markt momenteel af van Botermarkt. We willen ons dorpsplein terug ruimtelijk verbinden. De invalswegen verfraaien we graag met groenstructuren die tegelijk de groene poorten naar ons dorpscentrum vormgeven. Verder geven we ruimte aan comfortabele brede voet- en fietspaden die liefst van al met groenstructuren gescheiden worden van het gemotoriseerd verkeer.

Jodenstraat

Aan de zijde van de Jodenstraat voorzien we graag nog een aantal parkeerplaatsen op ons dorpsplein. Elektrische laadpunten kunnen daarbij zeker niet ontbreken. Deze parkeerplaatsen willen we het liefst met groen omringen om ook hier niet aan beeldkwaliteit in te boeten. Verderop in de Jodenstraat blijven we inzetten op het voorzien van ‘parkeergelegenheid vlakbij’, dit in combinatie met een vergroening in het straatbeeld. We willen net als bij de andere invalswegen naar het centrum de toegang tot het dorpshart met groene poorten vormgeven. Ook voorzien we brede en toegankelijke voet- en fietspaden die met groenstructuren gescheiden zijn van het gemotoriseerd verkeer.

We willen maar al te graag het hart van ons dorp verfraaien en teruggeven aan de Herenthoutenaar zonder daarbij nabijheid en bereikbaarheid te verwaarlozen. Een uitdagende evenwichtsoefening naar de toekomst toe.

Naar top