Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Inhoud

Doel: advies geven bij de opmaak van ruimtelijk structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsaanvragen en strategische projecten.
Vergadering:  (niet openbaar)
Contactpersoon: Jente Vermeulen – jente.vermeulen@herenthout.be

Naar top