Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Inhoud

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) adviseert de omgevingsambtenaar, het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad over het ruimtelijk beleid van Herenthout.

De GECORO wordt bij het begin van iedere nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Een mandaat duurt 6 jaar.

De GECORO bestaat, naast de voorzitter, uit 8 leden en hun plaatsvervangers. Het gaat om:

  • experten op het vlak van ruimtelijke ordening
  • vertegenwoordigers van werknemers, milieu en natuur, landbouw, handelaars en zelfstandigen, en bedrijven.

De gemeenteraad keurde op 2 september 2019 de samenstelling van de GECORO goed.

Decretaal vergadert de GECORO minstens tweemaal per jaar. Er wordt gestreefd naar een hogere frequentie (afhankelijk van lopende projecten).

Contactpersoon: Jente Vermeulen – jente.vermeulen@herenthout.be

Verslagen kan je altijd opvragen via de contactpersoon.

Naar top