Gemeentemonitor en bevraging bij de inwoners

Publicatiedatum: 06 mrt 2017

De Studiedienst van de Vlaamse Regering zal een grootschalige bevraging uitvoeren bij de inwoners van 16 jaar en ouder in 295 Vlaamse gemeenten (alle Vlaamse gemeenten met uitzondering van de 13 centrumsteden). De survey gaat de tevredenheid, het gedrag en de participatie van de inwoners na.

De bevraging vindt plaats van 21 maart tot eind april 2017. In elke gemeente bevragen ze een representatief deel van de inwoners, zodat ze statistisch betrouwbare uitspraken kunnen doen voor elke gemeente.

Deze bevraging kadert in het Vlaamse regeerakkoord dat het efficiënt uitwisselen van beleidsinformatie centraal plaatst. De Vlaamse administratie evolueert van een controlerende overheid naar een kennisadministratie, die lokale beleidsinformatie verzamelt en ter beschikking stelt van de gemeenten.

Naar analogie met de reeds bestaande stadsmonitor, ontwikkelde het Agentschap Binnenlands Bestuur een gemeentemonitor. Dit is een omgevingsscanner die de brede omgeving van de gemeente in kaart brengt. De doelstelling van de gemeentemonitor is om alle Vlaamse gemeenten optimaal te ondersteunen bij de voorbereiding, opmaak en actualisering van de omgevingsanalyse. De monitor omvat een set van ongeveer 200 indicatoren die de vraag beantwoorden hoe het gesteld is met de inwoners, de bedrijven, de woningen, de voorzieningen, de financiën … in elke Vlaamse gemeente. Deze indicatoren vormen dus de bouwstenen van de gemeentemonitor, die de staat van onze gemeente beschrijft.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact