Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente. Concreet houdt dit in:

  • vaststellen gemeentelijke reglementen
  • vaststellen budget
  • personeelsorganisatie

De gemeenteraadsleden zijn van rechtswege ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar, tenzij de behandelde punten de persoonlijke levenssfeer raken.

Samenstelling

Naar top