Groot huisvuil

Inhoud

Groot huisvuil wordt 8 keer per jaar aan huis opgehaald door IOK. De ophaaldata vind je op de afvalkalender.

De ophaling gebeurt op ‘afroep’. Aanvragen moeten uiterlijk 3 werkdagen voor de inzameling telefonisch worden doorgegeven via T 014 53 53 52.

Groot huisvuil is restafval dat omwille van de grootte of aard niet in de restafvalcontainer kan (bv. matras, tapijt, zetel …).

Hoort NIET thuis bij het groot huisvuil: autobanden, snoeihout, bouw- en sloopafval, elektrische en elektronische apparaten, houtafval en behandeld hout (zoals treinbilzen), roofing, PVC, restafval in zakken, PMD en groene zakken, restplastic, asbestproducten, cellenbeton, gyproc, gips en kalk …

Kostprijs

  • 0,28 euro per kg aangeboden afval, vermeerderd met 20 euro per ophaalbeurt
  • Het verschuldigde bedrag wordt van het diftarsaldo afgetrokken.

Bijlagen

Naar top