Hakselen aan huis

Inhoud

Het gemeentebestuur stelt een hakselaar en bijhorend personeel ter beschikking om op aanvraag aan huis te hakselen op een vaste dag in de maand (zoals aangeduid op de afvalkalender).

Voorwaarden

  • De minimum hoeveelheid bedraagt 4 m3, de maximale hoeveelheid 24 m3.
  • Enkel snoeihout met een diameter van 0,5 tot en met 10 cm komt in aanmerking voor verhakseling; bij vertakking mag de diameter niet meer dan 18 cm bedragen.
  • Snoeiafval van bloemen en planten wordt niet verhakseld.
  • Het te verhakselen hout moet los gestapeld in dezelfde richting en ordentelijk neergelegd worden langs de openbare weg of langsheen een toegankelijke verharde weg.
  • Het gehakseld hout blijft ter plaatse: er wordt geen gehakseld of resterend onhakselbaar hout door de technische dienst meegenomen.
  • Tussen het te verhakselen hout mag absoluut geen ander materiaal liggen; bij vaststelling hiervan wordt het hakselen niet verder afgewerkt. De minimum kostprijs of de kostprijs op dat moment wordt wel aangerekend; bij ongeval of schade aan de hakselmachine als gevolg van niet tijdig opgemerkte verboden materialen zal een proces-verbaal worden opgesteld door de politie.

Procedure

Je doet een aanvraag via het digitale formulier onderaan, minstens een week voor de gewenste uitvoerdatum.

Kostprijs

  • Het minimumtarief bedraagt 66,00 euro (geïndexeerd tarief 2023) en omvat één uur werk met twee gemeentearbeiders, hakselaar en tractor.
  • Per bijkomend half uur bedraagt de retributie 33,00 euro (geïndexeerd tarief 2023).
  • De uren beginnen te lopen bij het vertrek aan de gemeentelijke werkplaats of bij de vorige opdracht en eindigen bij het beëindigen van de werkzaamheden.
Naar top