Heeft de letterzetter ook jouw sparrenbos aangetast?

Publicatiedatum: 17 dec 2019

De letterzetter (Ips typographus) is een schorskever van zo’n halve centimeter groot, die verzwakte fijnsparren dodelijk treft. Momenteel maakt de letterzetter een opmars in Vlaanderen, doordat de voorjaars- en zomerdroogtes van de afgelopen jaren fijnsparren sterk hebben verzwakt.

De bomen sterven af vanaf het moment dat de larven de bast van de bomen hebben beschadigd. Zodra de larven uitkomen, kunnen ze andere bomen aantasten.

Om de opmars van de letterzetter te beheersen, is het belangrijk dat aangetaste bomen zo snel mogelijk worden gekapt, verwijderd of ontschorst. Stormhout en gezonde, vers gekapte bomen kunnen eveneens worden verwijderd, zodat ze geen reservoir vormen van waaruit een herbesmetting kan optreden.

Het is de verantwoordelijkheid van elke eigenaar om een bestrijdingsstrategie toe te passen die is aangepast aan de specifieke omstandigheden. Elke kapping moet vooraf via een kapmachtiging worden gemeld aan het Agentschap voor Natuur en Bos of via een omgevingsvergunning aan de gemeente.

Meer info: 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact