Hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen

Voorwaarden

Hemelwaterinstallatie bij een bestaande woning

  • Bestaande woning (bouwvergunning vóór 1 september 1999)
  • Minstens één wasmachine of toilet aangesloten
  • Geen verbindingen tussen drinkwater- en hemelwaternet
  • Een afschrift van de facturen en een keuringsattest van Pidpa moet door de bouwheer voorgelegd worden.
  • De grootte van de put is in verhouding tot het aangesloten dakoppervlak

Aanleg van een infiltratievoorziening voor hemelwater

  • Voor nieuwbouw en herbouwde woningen waarbij een infiltratievoorziening niet verplicht is volgens het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
  • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m2 aan verhard oppervlak aangesloten.
  • Een afschrift van de facturen moet door de bouwheer voorgelegd worden.

Kostprijs

Hemelwaterinstallatie bij een bestaande woning

0,03 euro per liter van de put met een maximum van 900,00 euro en de kosten van het keuringsattest (indien het factuur is bijgevoegd).

Aanleg van een infiltratievoorziening voor hemelwater

2,50 euro per aangesloten m2 aan verhard oppervlak met een maximum van 75,00 euro.

Naar top