Hinder Molenstraat door afbraakwerken site Diamant

Publicatiedatum: 14 jun 2022

Wegens de afbraakwerken van de site Diamant (voorheen supermarkt Poelmans), zal vanaf 15 juni tot en met vrijdag 1 juli een moeilijk doorgang zijn in de Molenstraat ter hoogte van de huisnummers 21, 23, 25, 27 en 29. Een gedeelte van de rijbaan (+ 1,5m)  aan de kant van de site zal iedere werkdag tussen 9.00 en 15.00 uur met HERAS-hekwerk afgezet worden als veiligheidszone. De lengte van de werfzone wordt tot een minimum herleid.

Er geldt plaatselijk beurtelings verkeer met de voorrang aan de voertuigen komende van het centrum. Houd hier dus zeker rekening mee. We volgen de verkeerssituatie nauwlettend op en indien we dit noodzakelijk achten, wordt deze aangepast.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact