Lokaal dienstencentrum Huis Driane

Inhoud

Het OCMW wenst de Herenthoutse bewoners zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam te houden. Het algemeen welzijn en ondersteunen van eigen kracht staat hierbij centraal. We spelen in op vragen van specifieke doelgroepen. Het dienstencentrum speelt hierin een cruciale rol.

Wij zijn een laagdrempelig huis waar iedereen terecht kan met elke vraag in de brede zin.

Wij bieden een waaier aan activiteiten en diensten:

  • recreatieve activiteiten
  • algemeen vormende activiteiten
  • preventie
  • psychosociale begeleiding
  • ondersteuning voor mantelzorgers
  • informatieverschaffing
  • inspraak en advies
  • thuisdiensten

Een aantal van deze activiteiten en diensten kan niet zonder samenwerking met andere organisaties. Waar nodig nemen we zelf initiatief om ze uit te bouwen. Alle aangeboden diensten zijn complementair. Ondersteuning aan andere organisaties mag niet ontbreken.

Voor dit alles kunnen wij rekenen op:

  • professionelen die hiervoor een specifieke opleiding genoten hebben en die regelmatig bijscholing krijgen.
  • vrijwilligers die vanuit een maatschappelijk engagement zich willen inzetten. Ook zij krijgen kansen tot bijscholing.

Om over de kwaliteit van de dienstverlening te waken, wordt de werking regelmatig getoetst, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Cafetaria lokaal dienstencentrum Huis Driane

De cafetaria van Huis Driane is van maandag tot en met zaterdag geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Iedereen kan er terecht om een babbeltje te slaan, de krant te lezen of rustig iets te drinken. Of heb je meer zin om een kaartje te leggen, een potje rummikub te spelen of te darten? Het kan allemaal!

Op regelmatige momenten organiseren we in Huis Driane smulmomenten, bingo- en muzieknamiddagen, wat zorgt voor extra leven in de brouwerij.

Dorpsrestaurant

Twee keer per maand kan je in Huis Driane terecht voor een warme maaltijd tijdens het Dorpsrestaurant. Momenteel kan je voor een bedrag van 18 euro aan tafel. Dat betaal je voor een lekker hoofdgerecht, een dessert om van te watertanden en een heerlijke kop koffie of thee.

Actief ouder worden

Meer info.

Inspraak

De centrumraad van Huis Driane is een overleg waarin vrijwilligers, bezoekers en verenigingen uit de buurt de voorbije activiteiten evalueren en voorstellen doen voor de volgende activiteiten. Het doel is om de werking en het aanbod van het lokaal dienstencentrum beter af te stemmen op de wensen van de bezoekers. De centrumraad komt minstens twee keer per jaar samen.

Vrijwilligerswerking

Vrijwilligers vormen mee het kloppende hart van onze werking. Wil je iets betekenen voor je mede-Herenthoutenaren? Deel je graag kennis of kom je graag onder de mensen? Dan is vrijwilligerswerk binnen ‘Welzijn & Zorg’ wellicht iets voor jou! We zoeken samen een taak die aansluit bij jouw interesses. Je krijgt ondersteuning en eventueel ook vorming.

Gerelateerde items

Naar top