Huisnummer

Inhoud

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

Duidelijk leesbare huisnummers zijn belangrijk. In geval van nood moeten politie, brandweer of andere hulpdiensten snel je woning kunnen terugvinden om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Een huisnummer, dat ook in het donker goed zichtbaar is van op de openbare weg, is daarbij van cruciaal belang.

Enkele tips

  • Breng een verlicht huisnummer aan dat bovendien kleurcontrasten heeft, bv. zwarte letters op een witte achtergrond. Grote huisnummers zijn uiteraard altijd duidelijk.
  • Als je weet dat je op een moeilijk te bereiken locatie woont, meld dit dan tijdens je oproep naar het noodnummer. Het snel ter plaatse zijn op de interventieplaats is van levensbelang.
  • Maak de oprit autovrij voor de aankomst van de hulpdiensten.
  • Steek ’s nachts de buitenverlichting aan.
  • Laat bij een noodsituatie de hulpdiensten opwachten door een familielid of een buur.

Procedure

Je zorgt zelf voor een huisnummer.

  • Bij nieuwbouw vraag je een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning.
  • Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet je verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Je brengt het toegekende nummer aan op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Naar top