Huwelijksakte

Inhoud

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je in het huwelijk treedt.

Procedure

De akte van huwelijk vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
  • de datum van het huwelijk
  • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
  • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen.

Je kan een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken. Je kan een afschrift of uittreksel van de akte ook online aanvragen:

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.

Kostprijs

Gratis

Naar top