Inburgeringsceremonie in de Middenkempen

Publicatiedatum: 19 dec 2017

Op vrijdag 15 december 2017 organiseerden het Agentschap Integratie en Inburgering en het project Wegwijzer de eerste gemeenschappelijke inburgeringsceremonie in de Middenkempen, die plaatsvond in de foyer van ’t Schaliken in Herentals. Inwoners van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar die het inburgeringstraject succesvol hebben afgerond, werden die avond in de bloemetjes gezet. De burgemeesters van de verschillende gemeenten in de Middenkempen overhandigden een oorkonde aan de inburgeraars. Nadien volgde een receptie, aangeboden door het stadsbestuur van Herentals.

Inburgeringstraject

Het inburgeringstraject is er voor mensen van buitenlandse herkomst die een toekomst willen uitbouwen in België. De inburgeraars die nu hun attest kregen, volgden met succes een basiscursus Nederlands. Ook hebben ze een cursus Maatschappelijke Oriëntatie achter de rug, gegeven door docenten van het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarbij krijgen ze informatie over de Belgische samenleving en wordt er gewerkt aan het verhogen van hun zelfredzaamheid. Bovendien zijn ze van start gegaan met individuele begeleiding. Medewerkers van het Agentschap assisteren hen bij het vinden van werk of studies en maken hen wegwijs in het vrijetijdsaanbod.

Enkele cijfers

In de Middenkempen behaalden 149 personen tussen 1 augustus 2015 en 1 oktober 2017 hun inburgeringsattest, waarvan 19 uit Herenthout. De gemiddelde leeftijd van deze groep is 34 jaar. Het gaat om 42% mannen en 58% vrouwen. De herkomst van de inburgeraars is heel divers. Het gaat om 49 verschillende nationaliteiten van zowel binnen als buiten de EU.

Project Wegwijzer

Wegwijzer is een intergemeentelijke samenwerking in de Middenkempen tussen de gemeenten en OCMW ’s van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. Het wil mensen van buitenlandse herkomst wegwijs maken in de gemeenten en het onderwijs in de Middenkempen.

Wegwijs in de gemeente zet in op een toegankelijk onthaal en een toegankelijke dienstverlening, met specifieke focus op anderstalige nieuwkomers. Wegwijs in het onderwijs legt de nadruk op een sterke instap en participatie van anderstalige ouders en hun kinderen in het onderwijs.

De centrale doelstelling is de opmaak van een regionale doelstelling voor onthaalbeleid, met focus op anderstalige nieuwkomers, die verfijnd wordt naar het specifieke karakter van de verschillende gemeenten, hun context en hun inwoners.

Meer info is terug te vinden via http://www.isom.be/diensten/wegwijzer

Bron: kruispuntbank Inburgering, Agentschap voor Integratie en Inburgering


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact