Infoavond | Het Doolhofje: Autisme en tics

Publicatiedatum: 18 jan 2018

Wat?

Mensen met autisme hebben soms bewegings- en/of geluidstics. Een aantal van hen krijgen bijkomend de diagnose ‘Tourette Syndroom’ (TS). Het Tourette Syndroom wordt gekenmerkt door ongewenste bewegingen en geluiden die
men ‘tics’ noemt. Wanneer er minstens twee motorische en één vocale tic (niet noodzakelijk tezelfdertijd) optreden en dit gedurende een periode van minstens één jaar, dan spreekt men van TS. Men kan gedurende dit jaar ook ticvrije periodes hebben die tot drie maanden kunnen gaan. Er zijn echter geen twee mensen met TS hetzelfde, iedereen heeft zijn persoonlijke tics.

Wat zijn de mogelijke oorzaken van TS en hoe kan je best reageren?

Spreekster

Veerle Jacobs, ervaringsdeskundige en klinisch psycholoog

Praktisch 

De infosessie gaat door op maandag 5 maart 2018 van 19.30 tot 22.00 uur in de cafetaria van Huis Driane, Molenstraat 56, Herenthout.
Inschrijven: huisvanhetkind@isom.be of T 014 24 66 47
De avond is gratis.
Tijdens de infosessie is er de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Oudergroep Het Doolhofje

Het Doolhofje is een praatgroep voor ouders en familie met een kind met het Autismespectrumstoornis (ASS) en alle kinderen die ‘extra zorgen’ nodig hebben. Op regelmatige basis organiseren we infoavonden in samenwerking met de Vlaamse Vereniging Autisme.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact