Inschrijving EU-burger (lang verblijf)

Inhoud

EU-onderdanen die langer dan 3 maanden in België verblijven, moeten zich laten inschrijven in het bevolkingsregister.

Procedure

  • Je maakt een afspraak.
  • De wijkagent controleert of je effectief op het aangegeven adres woont.
  • Na de toelating tot verblijf kan je jouw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Je maakt hiervoor een afspraak.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart of nationaal paspoort (geldig of vervallen)
  • De nodige documenten die jouw vestiging aantonen bv. arbeidscontract en loonbrieven, inschrijving als student, afschrift van de geboorteakte, bewijs van jouw burgerlijke staat ... Tijdens jouw afspraak wordt er bekeken welke documenten je nog bijkomend moet voorleggen.
  • 2 recente pasfoto's met witte achtergrond.
Naar top