Inschrijving niet-EU burger (lang verblijf)

Inhoud

Niet-EU-onderdanen die langer dan 3 maanden in België verblijven, moeten zich laten inschrijven in het bevolkingsregister.

Voorwaarden

Je beschikt over een geldig nationaal paspoort en een visum type D.

Je beschikt bijkomend:

  • als werknemer: over een geldige arbeidskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B14
  • als zelfstandige: over een beroepskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B15
  • als student: over een recent inschrijvingsbewijs van een erkende onderwijsinstelling

Procedure

  • Je maakt een afspraak met de dienst Burgerzaken.
  • De wijkagent controleert of je effectief op het aangegeven adres woont.
  • Je kunt jouw elektronische vreemdelingenkaart afhalen in het gemeentehuis. Je maakt hiervoor een afspraak.

Wat meebrengen

  • nationaal paspoort met visum D (of C in geval van oog op huwelijk of wettelijke samenwoonst)
  • arbeids- of beroepskaart
  • twee recente pasfoto's
Naar top