Interactieve gespreksavond ‘Trappist is meer dan bier’

Publicatiedatum: 23 feb 2017

Voor de gespreksavond ‘Trappist is meer dan bier’ door Mattias van der Vloet kan je donderdag 9 maart 2017 om 20.00 uur terecht in GOC Ter Voncke. De avond is een samenwerking van Landelijke Gilde Herenthout en de gemeentelijke openbare bibliotheek. De toegang is gratis, er is wel een bijdrage voor het bier.

De bibliotheek verzorgt  een boekenstand rond dit thema.

Mattias is verbonden aan de pastorale ploeg van de Landelijke Gilden. Uit gesprekken met de abdis van Klaarland en de abt van Westvleteren kwamen drie grote thema’s naar voor: werk, zingeving en solidariteit. Via interviewfragmenten dagen de abt en de abdis je uit om hierover na te denken en in gesprek te gaan.

Tijdens het luisteren en praten, geniet je van de heerlijke trappist van West-Vleteren. Zoals steeds is deze voordracht gratis, we vragen wel een bijdrage van 3,00 euro per persoon (na 5 maart 8 euro per persoon) in de kosten van het bier. Dit bedrag wordt gestort op de rekening met nummer KBC BE63-7333-1612-0808 op naam van ‘Landelijke Gilde Herenthout’ met vermelding van de lezing.

Inschrijven is verplicht en kan in de Herenthoutse bibliotheek of bij bestuursleden van de Landelijke Gilde. Kan ook via e-mail: marc.beirinckx@kuleuven.be of via bibliotheek@herenthout.be.

Meer info?  http://herenthout.landelijkegilden.be/Activiteiten en  http://www.priorijklaarland.be


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact