Opvoedingsondersteuning

Je kan terecht voor:

  • sociaal tarief IBO en voorschoolse opvang in minicrèches
  • info over studietoelagen en kinderbijslag
  • Het Doolhofje: een praatgroep voor ouders met een kind met Autisme Spectrum Stoornis of kinderen met ‘extra zorgen’
  • SpeelBabbels, speelvoormiddagen voor kinderen tot 3 jaar én hun mama, papa, grootouders of babysit
  • vakantieplanning tegen gunstige tarieven
  • tussenkomst socio-culturele activiteiten
  • Triple P – Positief opvoeden
  • gezinszorg voor jonge gezinnen
  • pedagogische bibliotheek en spelotheek

Pedagogisch spreekuur:

  • woensdag tussen 9.00 – 12.00 uur

Downloads

Informatiefiche Dienst Opvoedingsondersteuning


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact