Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Maandelijkse marktdag: elke vierde dinsdag van de maand

Naar aanleiding van het vergroeningsproject aan de zuid- en oostkant van de kerk en de daarmee gepaard gaande reductie van het aantal standplaatsen aan de zuidkant, is het noodzakelijk om het markt-gebeuren opnieuw te bekijken met als gevolg dat een aantal marktkramen dienen te verhuizen naar het marktplein.

Ten gevolge van deze wijziging, wijzigt eveneens de verkeersstroom (en de te voorziene omleiding). De voornaamste wijziging op verkeerstechnisch gebied is dat de beweging Bouwelse Steenweg – Nijlense Steenweg en vice versa zal mogelijk blijven.

Concreet: Vanaf heden en op iedere vierde dinsdag van de maand (marktdag) zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:

 • Alle verkeer is verboden te Markt – gedeelte tussen Molenstraat en Botermarkt – en te Botermarkt – gedeelte tussen Markt en huisnummer 6.
 • Verboden stilstaan- en parkeerverbod te Markt op marktplein én op alle parkeerplaatsen gelegen voor huisnummers 1 tot en met 5.
 • Verboden stilstaan- en parkeerverbod te Botermarkt op alle parkeerplaatsen gelegen aan de zuidkant van de kerk.

De omleiding wordt voorzien als volgt:

 • Molenstraat/Vonckstraat – Jodenstraat – Astridlaan – Nijlense Steenweg – Gelderstraat/Bouwelse Steenweg voor het verkeer komende van de richting Herentals/Heist-op-den-Berg en rijdende naar Bouwel/Grobbendonk.
 • Nijlense Steenweg – Verbistlaan voor het verkeer komende van de richting Bouwel/Grobbendonk en rijdende naar Herentals/Heist-op-den-Berg.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 19 april 2022, webpublicatie 21 april 2022.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

Vanaf 28 februari 2022: deel Schoetersstraat afgesloten

Naar aanleiding van een heraanleg van de voetpaden in beide rijrichtingen is vanaf maandag 28 februari 2022 tot het einde van de werken de Schoetersstraat (gedeelte tussen Zusterstraat en Langstraat) afgesloten. Tijdens de uren van de schoolstraten (vanaf 23 maart  2022) wordt éénrichtingsverkeer ingesteld te Schoetersstraat – gedeelte tussen Zusterstraat en Langstraat en dit over de lengte van de betreffende werkzone. Buiten de uren van de schoolstraten wordt alle verkeer, behoudens voetgangers verboden binnen de betreffende werkzone.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 14 februari 2022, webpublicatie 21 februari 2022.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

Vanaf 25 april 2022: eenrichtingsverkeer Blokt

Vanaf maandag 25 april 2022 en tot dit besluit wordt opgeheven, is de volgende tijdelijke verkeersmaatregel van kracht:

Te Blokt, gedeelte vanaf Bouwelse Steenweg en over een afstand van 150m straatinwaarts, wordt voor alle voertuigen, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A, eenrichtingsverkeer ingesteld, dit komende vanaf Nijlense Steenweg in de richting van Bouwelse Steenweg.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 25 april 2022, webpublicatie 27 april 2022.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

25 juni 2022: Buurtfeest

Naar aanleiding van de organisatie van het buurtfeest ‘Een Boeyende buurtbarbeque’, zullen op 25 juni 2022 vanaf 18.00 uur tot het einde van het buurtfeest (omstreeks 00.00 uur) de volgende verkeersmaatregelen gelden:

 • De toegang is verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder te Boeyendaal, het gedeelte tussen huisnummers 112 en 65;
 • De toegang is verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder met uitzondering voor het plaatselijk verkeer in volgende straten of gedeelten ervan:
  • Boeyendaal, het gedeelte tussen Boudewijnlaan en huisnummer 112;
  • Boeyendaal, het gedeelte tussen Kapelstraat en huisnummer 65;

Een wegomlegging voor het het doorgaand verkeer wordt voorzien als volgt:

 • Het verkeer komende vanaf Heikant zal worden omgeleid via Kapelstraat – Herentalse Steenweg – Boudewijnlaan;
 • Het verkeer komende vanaf Boudewijnlaan zal worden omgeleid via Heikant – Kapelstraat;

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 21 maart 2022, webpublicatie 28 maart 2022.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

2 juli 2022: FUN dames en FUN gentlemen wielerwedstrijden

Naar aanleiding van de organisatie van de wielerwedstrijden FUN dames en FUN gentlemen door de Herenthoutse W.S.C. zullen op zaterdag 2 juli 2022 van 11.00 uur tot het einde van de wedstrijd (voorzien omstreeks 18.30 uur) de volgende verkeersmaatregelen gelden:

 • Het stilstaan en parkeren van voertuigen wordt verboden op het traject van de omloop:
  • Molenstraat, gedeelte tussen Boudewijnlaan en Zwanenberg;
  • Zwanenberg;
  • Bergense Steenweg, gedeelte tussen Koestraat en woning N°89;
  • Bergen, gedeelte tussen N°1 en Herentalse Steenweg;
  • Herentalse Steenweg, gedeelte tussen N°73 en Molenstraat
 • Op het traject van de omloop wordt een verplichte rijrichting ingesteld.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 16 mei 2022, webpublicatie 18 mei 2022.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

2 juli 2022: verhuis

Naar aanleiding van een verhuis, gelden op zaterdag 2 juli 2022 van 12.00 tot 17.00 uur de volgende verkeersmaatregelen:

 • Alle verkeer is verboden voor iedere bestuurder in de Kloosterstraat uitgezonderd plaatselijk verkeer, het gedeelte tussen de Jodenstraat en Kloosterstraat 12 in de richting van de Langstraat;
 • Alle verkeer is verboden voor iedere bestuurder in de Kloosterstraat uitgezonderd plaatselijk verkeer, het gedeelte tussen de Zusterstraat en Kloosterstraat 12, in de richting van de Jodenstraat;
 • Alle verkeer is verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder in de Kloosterstraat ter hoogte van N°12;
 • Een wegomlegging wordt ingericht enerzijds langs Jodenstraat-Brannekensstraat-Langstraat en anderzijds langs Vonckstraat-Itegemse Steenweg-Langstraat.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 13 juni 2022, webpublicatie 15 juni 2022.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

3 tot en met 7 juli 2022: Zomerkermis

Naar aanleiding van de organisatie van de zomerkermis zullen de volgende verkeersmaatregelen gelden:

 • Van zondag 3 juli 2022 tot en met donderdag 7 juli 2022 is dagelijks vanaf 13.00 uur tot en met het einde, voorzien omstreeks 23.30 uur, alle verkeer voor voertuigen, uitgezonderd het plaatselijk verkeer, verboden in volgende straten of gedeelten ervan:
  • Molenstraat, gedeelte tussen Markt en Zwanenberg;
  • Nijlense Steenweg, gedeelte tussen Botermarkt en Gelderstraat;
  • Bouwelse Steenweg, gedeelte tussen huisnummer 6 en Gelderstraat;
 • Vanaf dinsdag 28 juni 2022 16.00 uur tot en met donderdag 7 juli 2022 wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld te Botermarkt – zuidkant kerk.
 • Vanaf woensdag 29 juni 2022 12.00 uur tot en met donderdag 7 juli 2022 wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld voor alle parkeerplaatsen te Markt, marktplein en Botermarkt – noordkant kerk (incl. parkeerplaatsen naast huis Wertelaers).
 • Het doorgaand verkeer komende vanaf de richting Grobbendonk wordt voor wat betreft de richtingen Itegem en Herentals omgeleid via Gelderstraat, Verbistlaan, Brannekensstraat, Langstraat, Uilenberg en Boudewijnlaan.
 • Het doorgaand verkeer komende vanaf de richting Itegem wordt voor wat betreft de richtingen Bouwel en Grobbendonk omgeleid via Langstraat, Brannekensstraat, Jodenstraat, Astridlaan, Nijlense Steenweg en Gelderstraat.
 • Het doorgaand verkeer komende vanaf de richting Bevel wordt voor wat betreft de richtingen Grobbendonk omgeleid via Astridlaan, Nijlense Steenweg en Gelderstraat.
 • Het doorgaand verkeer komende vanaf de richting Herentals wordt voor wat betreft de richtingen Bouwel en Grobbendonk omgeleid via Boudewijnlaan, Uilenberg, Langstraat, Brannekensstraat, Verbistlaan, Nijlense Steenweg en Gelderstraat.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 7 juni 2022, webpublicatie 8 juni 2022.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

6 juli 2022: Midweek-kermiswedstrijd voor Elites zonder contract en Beloftes

Naar aanleiding van de organisatie van de wielerwedstrijd Midweek-kermiswedstrijd door de Herenthoutse Wieler- en Supportersclub vzw, zullen op woensdag 6 juli 2022 de volgende verkeersmaatregelen gelden:

 • Tijdens de wielerwedstrijd tussen 15.30 uur en 21.30 uur  wordt in onderstaande genoemde straten of gedeelten ervan eenrichtingsverkeer ingesteld zodat het enkel toegelaten is te rijden in de richting van de omloop:
  • Vonckstraat (start: N°17);
  • Itegemse Steenweg;
  • Langstraat;
  • Pauwelstraat;
  • Niemandshoek;
  • Binnenstraat;
  • Punt;
  • Jodenstraat;
  • Markt;
  • Vonckstraat (aankomst N°17);
 • Het parkeren van voertuigen wordt verboden op het traject van de omloop van 15.00 uur tot het einde van de wedstrijd voorzien omstreeks 21.00 uur.
 • Gedurende de wielerwedstrijd wordt de omleiding voor het doorgaand verkeer op de as Heist-op-den-Berg – Grobbendonk voorzien als volgt:
  • voor voertuigen met een MTM > 5,5t volgens het parcours van de wielerwedstrijd
  • voor voertuigen met een MTM <= 5,5t via Itegemse Steenweg – Uilenberg -Boudewijnlaan – Molenstraat – Cardijnlaan – Bergense Steenweg – Koestraat – Mikhoeve.
 • De tonnagebeperking van 5,5 ton in het centrum wordt gedurende de tijdspanne van de wielerwedstrijd opgeheven.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 16 mei 2022, webpublicatie 18 mei 2022.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

17 juli en 28 augustus: Speelstraat Torenstraat

Naar aanleiding van de organisatie van een speelstraat in de Torenstraat,  zullen op zondag 17 juli en zondag 28 augustus 2022 in de Torenstraat – gedeelte tussen Nijlense steenweg en huisnummer 22 – de volgende verkeersmaatregelen gelden:

 • Toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, hulpdiensten en bestemmingsverkeer;
 • Verboden stil te staan en te parkeren.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 7 juni 2022, webpublicatie 8 juni 2022.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact