Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

23 september: Lijsterbesstraat – PretCamionette

Op woensdag 23 september geldt er tussen 13 uur en 17 uur een stilstaan- en parkeerverbod en is er geen plaatselijk verkeer mogelijk tussen Lijsterbesstraat 31 en 41.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 september 2020, publicatiedatum 22 september 2020.

7 oktober: Schuddeboske – PretCamionette

Op woensdag 7 oktober geldt er tussen 13 uur en 17 uur een stilstaan- en parkeerverbod en is er geen plaatselijk verkeer mogelijk vanaf kruispunt Uilenberg – Schuddeboske tot achter de rotonde. Het gedeelte achterde rotonde is tijdelijk te bereiken via de Heuvelstraat of Wiekevorstse Steenweg.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 september 2020, publicatiedatum 22 september 2020.

Vanaf 1 april 2020: proefopstellingen

Vanaf 1 april 2020 worden voor  6 maanden een aantal proefopstellingen ingevoerd:

 1. Koestraat – gedeelte tussen Molenstraat en Zwanenberg: éénrichtingsverkeer in de richting van Zwanenberg en geschrankt parkeren
 2. Hazenstraat: éénrichtingsverkeer in de richting van Boeyendaal
 3. Hazenstraat: geschrankt parkeren
 4. Boeyendaal – gedeelte tussen Processieweg en Hazenstraat: geschrankt parkeren en een wegversmalling met voorrangsregeling
 5. Processieweg: éénrichtingsverkeer in de richting van Molenstraat en geschrankt parkeren
 6. Schoetersstraat – gedeelte tussen Vonckstraat en Zusterstraat: éénrichtingsverkeer in de richting van Langstraat
 7. Leopoldstraat: geschrankt parkeren
 8. Kempenlaan – vanaf Molenstraat en over een afstand van 17m: parkeervakken
 9. Molenstraat – de parkeerhaven voor de woningen met huisnummers 9-13: zone met beperkte duurtijd van 30 minuten
 10. Zwanenberg – vanaf Molenstraat en over de eerste 3 parkeerplaatsen: zone met beperkte duurtijd van 30 minuten
 11. Parking achter Pastorij: opheffing van de blauwe zone

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 maart 2020, publicatiedatum 26 maart 2020.

Vanaf 22 juni: invoering woonerf

Vanaf 22 juni 2020 wordt er in het centrum een woonerf ingevoerd. Het woonerf strekt zich uit tussen het centrum en volgende punten:

 • Molenstraat tot net na kruispunt met Koestraat
 • Koestraat ter hoogte van aansluiting met Molenstraat
 • Vonckstraat tot net na kruispunt met Leopoldstraat
 • Maasweg ter hoogte van aansluiting met Vonckstraat
 • Schoetersstraat ter hoogte van huisnummer 4
 • Nijlense Steenweg ter hoogte van aansluiting met Van Reynegomlaan
 • Bouwelse Steenweg ter hoogte van aansluiting met Botermarkt
 • Zwanenberg ter hoogte van aansluiting met Molenstraat
 • Jodenstraat ter hoogte van aansluiting met Markt

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juni 2020, publicatiedatum 18 juni 2020.

Vanaf 10 juli: afsluiten gedeelte Markt

Vanaf vrijdag 10 juli 2020 wordt op de Markt het gedeelte tussen Vonckstraat en Molenstraat afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd fietsers, bromfietsers klasse A en bussen van VVM De Lijn en dit op de volgende tijdstippen:

 • Iedere vrijdag van 20.00u tot 01.00
 • Iedere zaterdag van 20.00u tot 01.00u
 • Iedere zondag vanaf 16.00u tot 01.00u

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juli 2020, publicatiedatum 8 juli 2020.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact