Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Vanaf 1 april 2020: proefopstellingen

Vanaf 1 april 2020 worden voor  6 maanden een aantal proefopstellingen ingevoerd:

 1. Koestraat – gedeelte tussen Molenstraat en Zwanenberg: éénrichtingsverkeer in de richting van Zwanenberg en geschrankt parkeren
 2. Hazenstraat: éénrichtingsverkeer in de richting van Boeyendaal
 3. Hazenstraat: geschrankt parkeren
 4. Boeyendaal – gedeelte tussen Processieweg en Hazenstraat: geschrankt parkeren en een wegversmalling met voorrangsregeling
 5. Processieweg: éénrichtingsverkeer in de richting van Molenstraat en geschrankt parkeren
 6. Schoetersstraat – gedeelte tussen Vonckstraat en Zusterstraat: éénrichtingsverkeer in de richting van Langstraat
 7. Leopoldstraat: geschrankt parkeren
 8. Kempenlaan – vanaf Molenstraat en over een afstand van 17m: parkeervakken
 9. Molenstraat – de parkeerhaven voor de woningen met huisnummers 9-13: zone met beperkte duurtijd van 30 minuten
 10. Zwanenberg – vanaf Molenstraat en over de eerste 3 parkeerplaatsen: zone met beperkte duurtijd van 30 minuten
 11. Parking achter Pastorij: opheffing van de blauwe zone

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 maart 2020, publicatiedatum 26 maart 2020.

14-16 april 2020: bomen rooien in Schoetersstraat

Van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 april zullen de bomen in Schoetersstraat gerooid worden. Tijdens die periode gelden volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

 • Verkeer verboden in de Schoetersstraat – gedeelte tussen de Zusterstraat en Langstraat – uitgezonderd plaatselijk verkeer
 • Stilstaan- en parkeerverbod te Schoetersstraat – gedeelte tussen de Zusterstraat en Langstraat

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 maart 2020, publicatiedatum 26 maart 2020.

14-17 april 2020: bomen rooien in Heikant

Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april zullen de bomen in Heikant gerooid worden. Tijdens die periode gelden volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

 • Verkeer verboden in de Heikant – gedeelte tussen de Uilenberg en Kapelstraat – uitgezonderd plaatselijk verkeer
 • Stilstaan- en parkeerverbod te Heikant – gedeelte tussen de Uilenberg en Kapelstraat
 • Wegomlegging: Callaerstraat – Boeyendaal – Boudewijnlaan

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 maart 2020, publicatiedatum 26 maart 2020.

14-17 april 2020: werken in Kloosterstraat

Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april zal tussen 8.00 uur en 16.00 uur een gedeelte van de Kloosterstraat afgesloten zijn voor alle verkeer ter hoogte van huisnummer 20a. De technische dienst herstelt dan een aantal verzakkingen in het wegdek en het voetpad. Plaatselijk verkeer is wel toegelaten. Er wordt een wegomlegging voorzien.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 maart 2020, publicatiedatum 24 maart 2020.

10 mei 2020: herdenking Wapenstilstand

Op zondag 10 mei wordt 75 jaar Wapenstilstand herdacht. Ter ere van deze herdenking zal een karavaan van oude militaire voertuigen door onze gemeente passeren
en halt houden aan Itegemse Steenweg (bufferbekken) en het Vredesplein. Er gelden die dag een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen.

 • Tussen 9.00u en 12.00u wordt te Schransstraat de regeling betreffende doodlopende straat opgeheven en een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld.
 • Tussen 10.00u en 14.00u wordt te Gelderstraat alle verkeer – uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers en bromfietsers klasse A – in beide richtingen
  verboden.
 • Tussen 10.00u en 14.00u geldt te Gelderstraat een stilstaan- en parkeerverbod voor alle parkeerplaatsen rondom het Vredesplein.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 maart 2020, publicatiedatum 26 maart 2020.

31 mei 2020: wielerwedstrijd Jodenstraat

Op zondag 31 mei 2020 wordt een wielerwedstrijd voor aspiranten georganiseerd. Daarom worden vanaf 12.00 uur tot het einde van de wielerwedstrijd (+/- 18.00 uur) de volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • alle verkeer en parkeren verboden in:
  • Jodenstraat, gedeelte tussen Astridlaan en Markt
  • Markt
  • Botermarkt, gedeelte tussen Markt en Nijlense Steenweg
  • Nijlense Steenweg, gedeelte tussen Botermarkt en Astridlaan
  • Astridlaan
 • plaatselijk verkeer in omliggende straten
 • omleiding wordt voorzien

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 februari 2020, publicatiedatum 4 maart 2020.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact