Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Vanaf 24 september 2018: Weg- en rioleringswerken Zwanenberg en Bergense Steenweg

Vanaf maandag 24 september 2018 en tot het einde van de werken worden volgende verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

  • Het éénrichtingsverkeer in Albertstraat wordt opgeheven.
  • Het éénrichtingsverkeer in Zwanenberg (gedeelte tussen Molenstraat en Albertstraat) wordt opgeheven.
  • Alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, is verboden in Albertstraat, Zwanenberg, Bergense Steenweg (gedeelte tussen Koestraat en Cardijnlaan).

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 september 2018, publicatiedatum 20 september 2018.

Van 1 februari t.e.m. 1 augustus 2019: snelheidsbeperking op Wiekevorstse Steenweg

Van vrijdag 1 februari 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019 wordt in Wiekevorstse Steenweg, vanaf Uilenberg tot en met huisnummer 54, een snelheidsbeperking tot 50 km/u ingevoerd als wijze van proefopstelling. De situatie wordt gemonitord aan de hand van smiley’s.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 januari 2019, publicatiedatum 24 januari 2019.

3, 4, 5 en 10 maart 2019: carnaval

Tijdens de carnavalstoet op 3 en 10 maart, de Nacht van Herenthout op 4 maart en het kindercarnaval op 5 maart 2019 zal er in bepaalde straten geen verkeer toegelaten zijn en een parkeerverbod worden ingesteld. Er wordt een omleiding voorzien.

Je kan de volledige politieverordening hier nalezen.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 februari 2019, publicatiedatum 15 februari 2019.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact