Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Zaterdag 4 augustus, zaterdag 21 augustus en zaterdag 28 augustus 2021: Speelstraat Bergen

Op zaterdag 14 augustus 2021, zaterdag 21 augustus 2021 en zaterdag 28 augustus 2021, telkens vanaf 14.00u tot 20.00u is volgende tijdelijke politieverordening in Bergen – gedeelte tussen huisnummer 1 en huisnummer 13 van kracht:

 • toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, hulpdiensten en bestemmingsverkeer;
 • verboden stil te staan en te parkeren.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 juni 2021, publicatiedatum 22 juni 2021.

Zaterdag 14 augustus: Buurtfeest ‘Kempenlaan Feest’

Op zaterdag 14 augustus 2021 vanaf 12.00u tot 24.00u is in de Kempenlaan:

 • Toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, hulpdiensten en bestemmingsverkeer;
 • Het verboden stil te staan en te parkeren.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 juli 2021, publicatiedatum 17 juli 2021.

Vrijdag 20 – dinsdag 24 augustus 2021: Braderij

Op vrijdag 20 augustus tot en met dinsdag 24 augustus organiseert de Herenthoutse Middenstand opnieuw de jaarlijkse braderij. Tijdens de jaarlijkse braderij-handelsfoor is alle verkeer van fietsen, bromfietsen en voertuigen verboden in volgende straten of gedeelten ervan:

• Botermarkt, Markt en Leopoldstraat;
• Vonckstraat, gedeelte van Markt tot en met pand nr. 54;
• Jodenstraat, gedeelte tussen Markt en van Reynegomlaan;
• Molenstraat, gedeelte tussen Markt en Hazenstraat;
• Nijlense Steenweg gedeelte van Botermarkt tot en met pand nr. 12;

Dit is op vrijdag vanaf 15u30, zaterdag, zondag en maandag vanaf 13u00.

Gedurende de braderij vindt ook de maandelijkse markt plaats en gelden er ook tijdelijke parkeerverboden en gedeelten van plaatselijk verkeer rondom het centrum.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 juli 2021, publicatiedatum 28 juli 2021.

Zaterdag 28 augustus 2021: ’45e Ster der Kempen’ voor Junioren en Nieuwelingen

Indien de maatregelen met betrekking tot COVID-19 het toelaten, wordt er op zaterdag 28 augustus 2021 de wielerwedstrijd betwist op volgende wegen of gedeelten ervan:

 • Bouwelse Steenweg, gedeelte tussen Blokt en Gelderstraat;
 • Gelderstraat
 • Nijlense Steenweg, gedeelte tussen Gelderstraat en Blokt;
 • Blokt.

Op zaterdag  vanaf 12.30 uur tot het einde van de wielerwedstrijd, voorzien omstreeks 18.30 uur, is er een enkelrichting over het hele parcours en een parkeerverbod langs de kant van de omloop.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 juli 2021, publicatiedatum 28 juli 2021.

Zondag 29 augustus 2021: Speelstraat Torenstraat

Op zondag 25 juli 2021 en zondag 29 augustus 2021, telkens vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur is volgende tijdelijke politieverordening in Torenstraat – gedeelte tussen Nijlense Steenweg en huisnummer N°22 van kracht:

 • toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, hulpdiensten en bestemmingsverkeer;
 • verboden stil te staan en te parkeren.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 juni 2021, publicatiedatum 22 juni 2021.

Vanaf 8 mei tot en met 31 augustus 2021: Woonerf te Schoetersstraat – gedeelte tussen Vonckstraat en huisnummer 4

In het kader van de heropstart van de Horeca-zaken worden in onze gemeente een aantal maatregelen genomen om de horeca te stimuleren.

Vanaf 8 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021 wordt te Schoetersstraat – gedeelte tussen Vonckstraat en huisnummer 4 een woonerf ingevoerd.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 mei 2021, publicatiedatum 7 mei 2021.

Tussen 18 juni en 19 september: Horecaweekends

Er worden een 6-tal horecaweekends georganiseerd op volgende data:

 • van 18 tot en met 20 juni 2021
 • kermis: van 2 tot en met 4 juli 2021;
 • nationale feestdag: van 21 tot en met 25 juli 2021;
 • van 6 tot en met 8 augustus 2021.
 • braderij: van 20 tot en met 22 augustus (tenzij de braderij doorgaat);
 • autoluwe zondag: van 17 tot en met 19 september.

Het centrum zal afgesloten worden zoals bij de braderij en dit vanaf de sluiting van de winkels om 18.00 uur tot 23.30 uur. Op zondag zal het centrum afgesloten worden vanaf 14.00 uur.

Alle maatregelen en het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 juni 2021, publicatiedatum 2 juli 2021.

Woensdag 22 september 2021: Activiteit in het kader van de Week van de Mobiliteit

Op woensdag 22 september 2021 van 12.15 tot 18.00 uur is volgende tijdelijke politieverordening van kracht:
1. toegang verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder in volgende straten of gedeelten ervan:

 • Markt;
 • Botermarkt, het gedeelte tussen Markt en huisnummer 5;

2. toegang verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder met uitzondering voor het plaatselijk verkeer in volgende straten of gedeelten ervan:

 • Molenstraat, het gedeelte tussen Boudewijnlaan en Markt;
 • Bevelse Steenweg/Jodenstraat, het gedeelte tussen Astridlaan en Kloosterstraat;
 • Vonckstraat.

Alle maatregelen en het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 juni 2021, publicatiedatum 22 juni 2021.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact