Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Vanaf 24 september 2018: Weg- en rioleringswerken Zwanenberg en Bergense Steenweg

Vanaf maandag 24 september 2018 en tot het einde van de werken worden volgende verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • Het éénrichtingsverkeer in Albertstraat wordt opgeheven.
 • Het éénrichtingsverkeer in Zwanenberg (gedeelte tussen Molenstraat en Albertstraat) wordt opgeheven.
 • Alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, is verboden in Albertstraat, Zwanenberg, Bergense Steenweg (gedeelte tussen Koestraat en Cardijnlaan).

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 september 2018, publicatiedatum 20 september 2018.

Van 1 februari t.e.m. 1 augustus 2019: snelheidsbeperking op Wiekevorstse Steenweg

Van vrijdag 1 februari 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019 wordt in Wiekevorstse Steenweg, vanaf Uilenberg tot en met huisnummer 54, een snelheidsbeperking tot 50 km/u ingevoerd als wijze van proefopstelling. De situatie wordt gemonitord aan de hand van smiley’s.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 januari 2019, publicatiedatum 24 januari 2019.

Van 1 maart t.e.m. 31 juli 2019: Schransstraat wordt doodlopende straat

Van vrijdag 1 maart 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 wordt in Schransstraat een doodlopende weg ingevoerd als wijze van proefopstelling. In Schransstraat wordt:

 • ter hoogte van OV-paal N° 465 een blokkade opgesteld met enkel doorgang voor voetgangers en fietsers.
 • vanaf Itegemse Steenweg tot over een afstand van 20m – in de richting van Uilenberg – een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 februari 2019, publicatiedatum 21 februari 2019.

8, 9 en 16 april 2019: werken in Kloosterstraat

In de paasvakantie worden werken uitgevoerd in de woning Kloosterstraat 20b en het Huis van het Kind. Hiervoor is het o.a. noodzakelijk om de Kloosterstraat op bepaalde tijdstippen af te sluiten voor het verkeer. Op maandag 8 april, dinsdag 9 april en dinsdag 16 april 2019 gelden volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

  • verkeer verboden in de Kloosterstraat, in de richting van de Langstraat, voor iedere bestuurder uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Kloosterstraat, het gedeelte tussen de Jodenstraat en Kloosterstraat 20b;
  • verkeer toegelaten in de Kloosterstraat, in de richting van de Jodenstraat, uitsluitend voor plaatselijk verkeer, het gedeelte tussen Zusterstraat en Huis van het Kind;
  • verkeer verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder in de Kloosterstraat, het gedeelte van de werfzone ter hoogte van de woning Kloosterstraat 20b;
  • een wegomlegging wordt ingericht enerzijds langs Jodenstraat-Brannekensstraat-Langstraat en anderzijds langs Vonckstraat-Itegemse Steenweg-Langstraat.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 maart 2019, publicatiedatum 26 maart 2019.

27 april 2019: wielerwedstrijd Bouwelse Steenweg

Op zaterdag 27 april 2019 organiseert de H.W.S.C. (Herenthoutse Wieler- en Supportersclub) een wielerwedstrijd voor gentlemen en nieuwelingen. Daarom worden vanaf 12.30 uur tot het einde van de wielerwedstrijd (+/- 18.30 uur) de volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • éénrichtingsverkeer zodat het enkel toegelaten is te rijden:
  • Bouwelse Steenweg, naar richting Herenthout
  • Gelderstraat, naar richting Nijlense Steenweg
  • Nijlense Steenweg, naar richting Nijlen
  • Blokt, naar richting Bouwelse Steenweg
 • parkeerverbod in bovenvermelde omloop
 • plaatselijk verkeer in deze en omliggende straten
 • omleiding wordt voorzien

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 februari 2019, publicatiedatum 25 februari 2019.

8 mei 2019: PretCamionette Ten Hove

Op woensdag 8 mei 2019 staat de PretCamionette in Ten Hove voor een spel- en speelnamiddag. Daarom is van 13.00 uur tot 17.00 uur alle verkeer verboden in Ten Hove en geldt er een stilstaan- en parkeerverbod.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 april 2019, publicatiedatum 8 april 2019.

15 mei 2019: loopwedstrijd de Merodestraat

Op woensdag 15 mei 2019 organiseert de school Heilig Hart van Maria Berlaar een loopwedstrijd voor haar leerlingen, onderwijzend en ander personeel. Daarom worden vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur de volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • toegang verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder in de Merodestraat, het gedeelte tussen Nijlense Steenweg en Kastanjelaan
 • stilstaan- en parkeerverbod in de Merodestraat, het gedeelte tussen Nijlense Steenweg en Kastanjelaan

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 april  2019, publicatiedatum 16 april 2019.

19 mei 2019: wielerwedstrijd Jodenstraat

Op zondag 19 mei 2019 organiseert de H.W.S.C. (Herenthoutse Wieler- en Supportersclub) een wielerwedstrijd voor aspiranten. Daarom worden vanaf 12.00 uur tot het einde van de wielerwedstrijd (+/- 18.00 uur) de volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • alle verkeer en parkeren verboden in:
  • Jodenstraat, gedeelte tussen Astridlaan en Markt
  • Markt
  • Botermarkt, gedeelte tussen Markt en Nijlense Steenweg
  • Nijlense Steenweg, gedeelte tussen Botermarkt en Astridlaan
  • Astridlaan
 • plaatselijk verkeer in omliggende straten
 • omleiding wordt voorzien

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 februari 2019, publicatiedatum 8 maart 2019.

22 juni 2019: wielerwedstrijd Langstraat

Op zaterdag 22 juni 2019 organiseert de Herenthoutse Wielersupportersclub ‘De Netespurters een wielerwedstrijd. Daarom worden vanaf 8.00 uur tot het einde van de wielerwedstrijd (+/- 21.00 uur) de volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • alle verkeer en parkeren verboden in Brannekensstraat, gedeelte tussen Langstraat en Ter Heide
 • enkel plaatselijk verkeer in Brannekensstraat, gedeelte tussen Jodenstraat en Ter Heide
 • parkeren verboden op het traject van de omloop van 12.00 uur tot het einde van de wedstrijd voorzien omstreeks 18.00 uur

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 maart 2019, publicatiedatum 26 maart 2019.

3 juli 2019: wielerwedstrijd Vonckstraat

Op woensdag 3 juli 2019 organiseert de Herenthoutse Wieler- en Supportersclub een kermiswedstrijd voor Elites. Daarom worden tussen 18.00 uur en 21.00 uur de volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • éénrichtingsverkeer over gans het parcours
 • pakeerverbod over gans het parcours

Er wordt een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 maart 2019, publicatiedatum 8 april 2019.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact