Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Maandelijkse marktdag: elke vierde dinsdag van de maand

Naar aanleiding van het vergroeningsproject aan de zuid- en oostkant van de kerk en de daarmee gepaard gaande reductie van het aantal standplaatsen aan de zuidkant, is het noodzakelijk om het markt-gebeuren opnieuw te bekijken met als gevolg dat een aantal marktkramen dienen te verhuizen naar het marktplein.

Ten gevolge van deze wijziging, wijzigt eveneens de verkeersstroom (en de te voorziene omleiding). De voornaamste wijziging op verkeerstechnisch gebied is dat de beweging Bouwelse Steenweg – Nijlense Steenweg en vice versa zal mogelijk blijven.

Concreet: Vanaf heden en op iedere vierde dinsdag van de maand (marktdag) zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:

 • Alle verkeer is verboden te Markt – gedeelte tussen Molenstraat en Botermarkt – en te Botermarkt – gedeelte tussen Markt en huisnummer 6.
 • Verboden stilstaan- en parkeerverbod te Markt op marktplein én op alle parkeerplaatsen gelegen voor huisnummers 1 tot en met 5.
 • Verboden stilstaan- en parkeerverbod te Botermarkt op alle parkeerplaatsen gelegen aan de zuidkant van de kerk.

De omleiding wordt voorzien als volgt:

 • Molenstraat/Vonckstraat – Jodenstraat – Astridlaan – Nijlense Steenweg – Gelderstraat/Bouwelse Steenweg voor het verkeer komende van de richting Herentals/Heist-op-den-Berg en rijdende naar Bouwel/Grobbendonk.
 • Nijlense Steenweg – Verbistlaan voor het verkeer komende van de richting Bouwel/Grobbendonk en rijdende naar Herentals/Heist-op-den-Berg.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 19 april 2022, webpublicatie 21 april 2022.

Vanaf 28 februari 2022: deel Schoetersstraat afgesloten

Naar aanleiding van een heraanleg van de voetpaden in beide rijrichtingen is vanaf maandag 28 februari 2022 tot het einde van de werken de Schoetersstraat (gedeelte tussen Zusterstraat en Langstraat) afgesloten. Tijdens de uren van de schoolstraten (vanaf 23 maart 2022) wordt éénrichtingsverkeer ingesteld te Schoetersstraat – gedeelte tussen Zusterstraat en Langstraat en dit over de lengte van de betreffende werkzone. Buiten de uren van de schoolstraten wordt alle verkeer, behoudens voetgangers verboden binnen de betreffende werkzone.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 14 februari 2022, webpublicatie 21 februari 2022.

Vanaf 25 april 2022: eenrichtingsverkeer Blokt

Vanaf maandag 25 april 2022 en tot dit besluit wordt opgeheven, is de volgende tijdelijke verkeersmaatregel van kracht:

Te Blokt, gedeelte vanaf Bouwelse Steenweg en over een afstand van 150m straatinwaarts, wordt voor alle voertuigen, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A, eenrichtingsverkeer ingesteld, dit komende vanaf Nijlense Steenweg in de richting van Bouwelse Steenweg.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 25 april 2022, webpublicatie 27 april 2022.

10 december 2022: sfeeravond Jodenstraat

Naar aanleiding van de organisatie van een sfeeravond op zaterdag 10 december 2022 gelden van 16.00 uur tot en met het einde (omstreeks 1 uur) de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

 • alle verkeer van voertuigen wordt verboden te Markt – gedeelte tussen Vonckstraat en Jodenstraat en in de Jodenstraat – gedeelte tussen Kloosterstraat
  en van Reynegomlaan;
 • er geldt een stilstaan- en parkeerverbod te Jodenstraat – gedeelte tussen Kloosterstraat en van Reynegomlaan;
 • de éénrichting te Kloosterstraat – gedeelte tussen Jodenstraat en Zusterstraat en te Doornboompad – gedeelte tussen Jodenstraat en huisnummer 14 wordt tijdelijk opgeheven.

De omleiding van het doorgaand verkeer wordt als volgt geregeld:

 • het verkeer komende vanaf de Markt en rijdende richting Bevel wordt omgeleid via Vonckstraat, Itegemse Steenweg en Langstraat;
 • het verkeer komende vanaf de richting Bevel en rijdende richting Herenthout centrum wordt omgeleid via Van Reynegomlaan en Nijlense Steenweg.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 14 november 2022, webpublicatie 25 november 2022.

8 januari 2023: Nieuwjaarsdrink

Naar aanleiding van de organisatie van de Nieuwjaarsdrink door gemeente Herenthout op zondag 8 januari 2023 gelden van 11.00 uur tot en met het einde (omstreeks 22 uur) de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

 • toegang verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder op de Markt, het gedeelte tussen Botermarkt en Vonckstraat en op Botermarkt, het gedeelte vanaf Markt tot en met het huisnummer 5;
 • toegang verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, met uitzondering van plaatselijk verkeer in Molenstraat, het gedeelte tussen Zwanenberg en Markt.

De hele dag wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld opde Markt en op de parkeerplaatsen van het marktplein en langs de kerk, het gedeelte langs de Botermarkt.

De volledige tijdelijke politieverordening kan je hier nalezen.

Goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 14 november 2022, webpublicatie 25 november 2022.


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact