Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Van 1 februari t.e.m. 1 augustus 2019: snelheidsbeperking op Wiekevorstse Steenweg

Van vrijdag 1 februari 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019 wordt in Wiekevorstse Steenweg, vanaf Uilenberg tot en met huisnummer 54, een snelheidsbeperking tot 50 km/u ingevoerd als wijze van proefopstelling. De situatie wordt gemonitord aan de hand van smiley’s.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 januari 2019, publicatiedatum 24 januari 2019.

Van 1 maart t.e.m. 31 juli 2019: Schransstraat wordt doodlopende straat

Van vrijdag 1 maart 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 wordt in Schransstraat een doodlopende weg ingevoerd als wijze van proefopstelling. In Schransstraat wordt:

  • ter hoogte van OV-paal N° 465 een blokkade opgesteld met enkel doorgang voor voetgangers en fietsers.
  • vanaf Itegemse Steenweg tot over een afstand van 20m – in de richting van Uilenberg – een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 februari 2019, publicatiedatum 21 februari 2019.

30 juni – 7 juli 2019: zomerkermis

Van zondag 30 juni 2019 t.e.m. donderdag 4 juli 2019 en op zondag 7 juli 2019 is de zomerkermis in het centrum geopend. Daarom worden op deze dagen vanaf 13.00 uur tot het einde (+/- 24.00 uur) de volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

  • alle verkeer verboden op (gedeelte van) de Markt, doorgaand verkeer via Vonckstraat en Jodenstraat blijft mogelijk
  • enkel plaatselijk verkeer toegelaten in (gedeelte van) Molenstraat, Nijlense Steenweg en Bouwelse Steenweg

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 mei 2019, publicatiedatum 7 juni 2019.

3 juli 2019: wielerwedstrijd Vonckstraat

Op woensdag 3 juli 2019 organiseert de Herenthoutse Wieler- en Supportersclub een kermiswedstrijd voor Elites. Daarom worden tussen 18.00 uur en 21.00 uur de volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

  • éénrichtingsverkeer over gans het parcours
  • pakeerverbod over gans het parcours

Er wordt een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 maart 2019, publicatiedatum 8 april 2019.

21 juli 2019: viering Markt

Op zondag 21 juli 2019 vanaf 16.00 uur tot 00.00 uur gelden volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen:

  • toegang verboden voor alle verkeer op de Markt en Botermarkt
  • enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de straten rondom de Markt
  • parkeer- en stilstandverbod op de rijbaan van de Markt, het marktplein en de parkeerplaatsen aan de kerk langs de kant van het marktplein.

Er wordt een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 mei 2019, publicatiedatum 29 mei 2019.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact