Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Vanaf 24 september 2018: Weg- en rioleringswerken Zwanenberg en Bergense Steenweg

Vanaf maandag 24 september 2018 en tot het einde van de werken worden volgende verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

  • Het éénrichtingsverkeer in Albertstraat wordt opgeheven.
  • Het éénrichtingsverkeer in Zwanenberg (gedeelte tussen Molenstraat en Albertstraat) wordt opgeheven.
  • Alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, is verboden in Albertstraat, Zwanenberg, Bergense Steenweg (gedeelte tussen Koestraat en Cardijnlaan).

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 september 2018, publicatiedatum 20 september 2018.

Van 1 tot en met 21 december 2018: Eénrichtingsverkeer in Hazenstraat

Vanaf zaterdag 1 december 2018 tot en met vrijdag 21 december 2018 is – naar aanleiding van het innemen van de rijbaan voor bezettingswerken – een tijdelijke politieverordening van kracht waarbij

  • Éénrichtingsverkeer, met uitzondering van fietsers en bestuurders van een bromfiets klasse A, wordt ingesteld in de Hazenstraat, in de richting van Boeyendaal;
  • Het verkeer in de richting van de Molenstraat wordt omgeleid via Processieweg.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door de burgemeester bij hoogdringendheid in zitting van 28 november 2018, publicatiedatum 30 november 2018.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact