Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Vanaf 9 mei 2018: bouwwerken in Hazenstraat

Vanaf woensdag 9 mei 2018 tot het einde van de werken (vermoedelijk 6 juli 2018) geldt:

 • éénrichtingsverkeer met uitzondering voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A in de Hazenstraat in de richting van Boeyendaal.

Het verkeer richting Molenstraat wordt omgeleid via de Processieweg.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 mei 2018.

21 juli 2018: 21 juli-viering op de Markt

Op zaterdag 21 juli 2018 van 16.00 uur tot omstreeks 00.00 uur worden volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • voor iedere bestuurder is de toegang verboden in beide richtingen op de Markt en op de Botermarkt, het gedeelte tussen de Markt en huisnummer 12.
 • voor iedere bestuurder, met uitzondering van het plaatselijk verkeer, is de toegang verboden in beide richtingen in volgende straten:
  • Molenstraat, het gedeelte tussen Zwanenberg en Markt,
  • Bouwelse Steenweg, het gedeelte tussen Gelderstraat en Botermarkt 12,
  • Nijlense Steenweg, het gedeelte tussen van Reynegomlaan en Botermarkt,
  • Jodenstraat, het gedeelte tussen van Reynegomlaan en Markt, Vonckstraat.
 • een stilstaan- en parkeerverbod op de Markt en op de parkeerplaatsen aan de kerk langs de kant van het marktplein

Een wegomlegging wordt voorzien.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 juli 2018.

Datum publicatie website: 10 juli 2018

24-28 augustus 2018: Braderij

Van vrijdag 24 augustus tot en met dinsdag 28 augustus 2018 van 13.00u tot 01.00u, worden volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • alle verkeer van voertuigen verboden in de straten in het centrum
 • plaatselijk verkeer in gedeelten van zijstraten van het parcours
 • verboden stil te staan en te parkeren in de straten in het centrum

Klik hier voor de volledige tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 juni 2018.

1 september 2018: Buurtfeest ‘Hooghuis’

Op zaterdag 1 september 2018 van 15.00u tot 24.00u worden in Hooghuis de volgende beperkende verkeersmaatregelen van kracht:

 • alle verkeer verboden in het gedeelte tussen Verbistlaan en het pand 12 Hooghuis, met uitzondering van het plaatselijke verkeer
 • alle verkeer verboden in Hooghuis vanaf het pand nummer 12 tot het einde van de doodlopende straat
 • stilstaan en parkeren verboden in Hooghuis vanaf het pand 12 tot het einde van de doodlopende straat

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 juni 2018.

2 september 2018: Oogstfeesten

Op zondag 2 september 2018 van 10.00u tot 18.00u worden in Vonckstraat de volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • alle verkeer verboden tussen het kruispunt met Schoetersstraat en Markt
 • verbod om stil te staan en te parkeren vanaf kruispunt met Schoetersstraat tot Markt en op de parkeerplaatsen voor het terras GOC ter Voncke

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 juni 2018.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact