Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Wielerwedstrijd voor Aspiranten op zondag 30 mei 2021

Indien de maatregelen met betrekking tot COVID-19 dit toelaten wordt op zondag 30 mei 2021 de wielerwedstrijd voor Aspiranten georganiseerd. Tijdens dit evenement vanaf 12.00 uur tot het einde van de wedstrijd, voorzien omstreeks 18.00 uur, worden de volgende tijdelijke verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • Op de omloop wordt alle verkeer van voertuigen verboden en is het parkeren verboden.
 • Er wordt plaatselijk verkeer ingesteld in:
  • Bouwelse Steenweg, gedeelte tussen Gelderstraat en Botermarkt,
  • Gelderstraat, gedeelte tussen Bouwelse Steenweg en huisnummers 11 en 18,
  • Nijlense Steenweg, gedeelte tussen Verbistlaan en huisnummer 105,
  • Jodenstraat, gedeelte tussen Verbistlaan en huisnummer 106,
  • Vonckstraat, gedeelte tussen Itegemse Steenweg en huisnummer 15,
  • Molenstraat, gedeelte tussen Cardijnlaan en huisnummer 13.
  • Doornboompad, gedeelte tussen Jodenstraat en huisnummer 13 (tijdelijk opheffen éénrichting)
  • Kloostertsraat, gedeelte tussen Jodenstraat en huisnummer 38 (tijdelijk opheffen éénrichting)

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 maart 2021, publicatiedatum 24 maart 2021.

Vanaf 11 januari 2021: proefopstellingen

Vanaf 11 januari 2021 worden voor een periode van 3 maanden volgende proefopstellingen van kracht:

 1. Astridlaan:  éénrichtingsverkeer in de richting van Nijlense Steenweg en parkeerverbod aan de zijde van de niet-rijrichting
 2. de Merodestraat: éénrichtingsverkeer in de richting van Nijlense Steenweg en parkeerverbod aan de zijde van de niet-rijrichting
 3. Verbistlaan: gedeelte tussen huisnummer 58 en Jodenstraat-Punt: éénrichtingsverkeer in de richting van Jodenstraat-Punt en parkeerverbod aan de zijde met de onpare huisnummers
 4. Kwade Straat: parkeerverbod
 5. Nijlense Steenweg: gedeelte tussen Gelderstraat en Astridlaan: parkeerverbod in beide rijrichtingen, gedeelte tussen Astridlaan en Verbistlaan: geschrankt parkeren.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 november 2020, publicatiedatum 5 januari 2021.

Vanaf 4 januari 2021: proefopstellingen

Vanaf 4 januari 2021 worden voor een periode van 3 maanden volgende proefopstellingen van kracht:

 1. Koestraat – gedeelte tussen Molenstraat en Zwanenberg: éénrichtingsverkeer in de richting van Zwanenberg en geschrankt parkeren
 2. Hazenstraat: éénrichtingsverkeer in de richting van Boeyendaal
 3. Hazenstraat: parkeren aan één zijde, de kant van de rijrichting
 4. Boeyendaal – gedeelte tussen Processieweg en Hazenstraat: geschrankt parkeren en een wegversmalling met voorrangsregeling. Parkeervak bij de versmalling verdwijnt
 5. Processieweg: geschrankt parkeren in aangepaste blokken
 6. Schoetersstraat – gedeelte tussen Vonckstraat en Zusterstraat: éénrichtingsverkeer in de richting van Langstraat
 7. Maasweg: éénrichtingsverkeer in de richting van Vonckstraat
 8. Leopoldstraat: parkeren aan één zijde, de kant van de rijrichting
 9. Kempenlaan – vanaf Molenstraat en over een afstand van 17m: parkeervakken
 10. Molenstraat – de parkeerhaven voor de woningen met huisnummers 9-13: zone met beperkte duurtijd van 30 minuten
 11. Zwanenberg – vanaf Molenstraat en over de eerste 3 parkeerplaatsen: zone met beperkte duurtijd van 30 minuten
 12. Parking achter Pastorij: opheffing van de blauwe zone

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 november 2020, publicatiedatum 07 januari 2021.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact