Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Vanaf 11 januari 2021: proefopstellingen

Vanaf 11 januari 2021 worden voor een periode van 3 maanden volgende proefopstellingen van kracht:

 1. Astridlaan:  éénrichtingsverkeer in de richting van Nijlense Steenweg en parkeerverbod aan de zijde van de niet-rijrichting
 2. de Merodestraat: éénrichtingsverkeer in de richting van Nijlense Steenweg en parkeerverbod aan de zijde van de niet-rijrichting
 3. Verbistlaan: gedeelte tussen huisnummer 58 en Jodenstraat-Punt: éénrichtingsverkeer in de richting van Jodenstraat-Punt en parkeerverbod aan de zijde met de onpare huisnummers
 4. Kwade Straat: parkeerverbod
 5. Nijlense Steenweg: gedeelte tussen Gelderstraat en Astridlaan: parkeerverbod in beide rijrichtingen, gedeelte tussen Astridlaan en Verbistlaan: geschrankt parkeren.

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 november 2020, publicatiedatum 5 januari 2021.

Vanaf 4 januari 2021: proefopstellingen

Vanaf 4 januari 2021 worden voor een periode van 3 maanden volgende proefopstellingen van kracht:

 1. Koestraat – gedeelte tussen Molenstraat en Zwanenberg: éénrichtingsverkeer in de richting van Zwanenberg en geschrankt parkeren
 2. Hazenstraat: éénrichtingsverkeer in de richting van Boeyendaal
 3. Hazenstraat: parkeren aan één zijde, de kant van de rijrichting
 4. Boeyendaal – gedeelte tussen Processieweg en Hazenstraat: geschrankt parkeren en een wegversmalling met voorrangsregeling. Parkeervak bij de versmalling verdwijnt
 5. Processieweg: geschrankt parkeren in aangepaste blokken
 6. Schoetersstraat – gedeelte tussen Vonckstraat en Zusterstraat: éénrichtingsverkeer in de richting van Langstraat
 7. Maasweg: éénrichtingsverkeer in de richting van Vonckstraat
 8. Leopoldstraat: parkeren aan één zijde, de kant van de rijrichting
 9. Kempenlaan – vanaf Molenstraat en over een afstand van 17m: parkeervakken
 10. Molenstraat – de parkeerhaven voor de woningen met huisnummers 9-13: zone met beperkte duurtijd van 30 minuten
 11. Zwanenberg – vanaf Molenstraat en over de eerste 3 parkeerplaatsen: zone met beperkte duurtijd van 30 minuten
 12. Parking achter Pastorij: opheffing van de blauwe zone

Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je hier.

Beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 november 2020, publicatiedatum 07 januari 2021.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact