Bekendmakingen – tijdelijke politieverordeningen

Vanaf 24 september 2018: Weg- en rioleringswerken Zwanenberg en Bergense Steenweg

Vanaf maandag 24 september 2018 en tot het einde van de werken worden volgende verkeers- en ordemaatregelen van kracht:

 • Het éénrichtingsverkeer in Albertstraat wordt opgeheven.
 • Het éénrichtingsverkeer in Zwanenberg (gedeelte tussen Molenstraat en Albertstraat) wordt opgeheven.
 • Alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, is verboden in Albertstraat, Zwanenberg, Bergense Steenweg (gedeelte tussen Koestraat en Cardijnlaan).

Vanaf maandag 24 september 2018 tot maandag 15 oktober 2018 wordt in de volgende straten éénrichtingsverkeer ingevoerd:

 1. Hazenstraat: vanaf Molenstraat in de richting van Boeyendaal;
 2. Processieweg: vanaf Boeyendaal in de richting van Molenstraat.

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 september 2018, publicatiedatum 20 september 2018.

29 september 2018: speelstraat ‘Kapellekensboom’

Op zaterdag 29 september 2018 van 14.00u tot 20.00u worden in Kapellekensboom de volgende beperkende verkeersmaatregelen van kracht:

 • toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder, met uitzondering fietsers, hulpdiensten en bestemmingsverkeer
 • verboden stil te staan en te parkeren

De volledige tijdelijke politieverordening vind je hier.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 augustus 2018, publicatiedatum 23 augustus 2018.

27-28 oktober 2018: Tomatencross

Op zaterdag 27 oktober 2018 van 8.00u tot 16.00u wordt volgend tijdelijk politiereglement van kracht:

 • verboden toegang, in beide richtingen voor iedere bestuurder en parkeerverbod in Binnenstraat, de verbindingsweg vanaf huisnummer 14 met Bevelse Steenweg;
 • eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A in Binnenstraat, vanaf het kruispunt Langstraat-Punt in de richting van Niemandshoek.

Op zondag 28 oktober 2018 van 8.00u tot 16.00u wordt volgend tijdelijk politiereglement van kracht:

 • verboden toegang, in beide richtingen voor iedere bestuurder en parkeerverbod in Binnenstraat, de verbindingsweg vanaf huisnummer 14 met Bevelse Steenweg;
 • verboden toegang, in beide richtingen voor iedere bestuurder in Binnenstraat tussen huisnummer 10a en 14;
 • parkeerverbod in Binnenstraat – tussen kruispunt Punt/Langstraat tot kruispunt Niemandshoek in beide rijrichtingen.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 augustus 2018, publicatiedatum 30 augustus 2018.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact