Adres

Adreswijziging

Wat?

 • Aangifte na dat je verhuisd bent maar wel binnen de acht werkdagen nadat je verhuisd bent.
 • Je krijgt een ontvangstbewijs.
 • Wijkagent doet vaststelling van je verblijf.
 • 8 dagen na controle van de wijkagent kom je terug met de uitnodigingskaart.
 • Ieder gezinslid boven 12 jaar moet zich persoonlijk aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart. Vergeet je pincode niet!

 Voorwaarden

 • De aangifte gebeurt persoonlijk en/of met volmacht als er personen van een ander adres mee verhuizen (dus als je gaat samenwonen).
 • De referentiepersoon kan aangifte doen voor alle gezinsleden.
 • De aangifte kan ook schriftelijk, per brief, fax of e-mail gebeuren. Let er dan wel op dat je van iedere persoon het oude adres, nieuwe adres, rijksregisternummer, beroep en verwantschap met het gezinshoofd vermeldt. Eventueel ook telefoon- of gsm-nummer zodat je bereikbaar bent als er iets ontbreekt.

 Wat meebrengen?

 • identiteitskaart en pincode

 Prijs?

gratis

 

Referentieadres

Wat?

Personen met een buitenlandse opdracht, militairen, daklozen … kunnen een referentieadres aanvragen. Zo kan alle administratie bezorgd worden aan het referentieadres waar de persoon ingeschreven staat.

Voorwaarden

Schriftelijk akkoord van de persoon bij wie het referentieadres aangevraagd wordt.

 

Verhuis naar het buitenland

Wat?

 • Een paar dagen voor je definitief vertrek naar het buitenland doe je hiervan aangifte bij de gemeente die je verlaat.
 • Je ontvangt een document (model 8).
 • Met dit document kan je je inschrijven op de Belgische diplomatieke post in het land waar je naar verhuist.

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact