Adoptie

Wat?

 • Adoptie is een juridische maatregel die kinderen in nood de mogelijkheid biedt om op te groeien in een gezin.
 • Adoptieouderschap verschilt fundamenteel van biologisch ouderschap; je voedt immers het kind van andere ouders op.
 • Bij volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie verbroken; bij gewone adoptie blijft de verwantschapsband met de oorspronkelijke familie wel bestaan.

Voorwaarden

 • Adoptie kan slechts in laatste instantie, wanneer alle andere mogelijke oplossingen ter plaatse uitgeput zijn.
 • Je verblijft in België.
 • Je bent ten minste 25 jaar oud (behalve voor adoptie binnen de familie).
 • Je bent 15 jaar ouder dan de geadopteerde (behalve voor adoptie binnen de familie).
 • Je bent een echtpaar, je hebt een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd of je bent geen echtpaar maar woont sedert ten minste drie jaar samen.
 • Je kan ook een ongehuwde persoon zijn.
 • Je hebt een attest waaruit blijkt dat de voorbereiding is gevolgd, afgegeven door de centrale autoriteiten van de gemeenschappen.
 • Je bent bekwaam en geschikt verklaard om te adopteren.
 • Bij interlandelijke adoptie moet je bovendien voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot de wetgeving van het land van herkomst van het kind zoals:
  • de leeftijd van de adoptant en geadopteerde en het leeftijdsverschil tussen beiden;
  • de burgerlijke staat van de adoptanten;
  • de gezondheidstoestand van de adoptanten.
 • Ook samenwonenden kunnen adopteren, zelfs als zij geen verklaring van wettelijk samenwonen hebben afgelegd, op voorwaarde dat zij geen verwanten van elkaar zijn en minstens drie jaar op permanente en affectieve wijze samenwonen.
 • Sinds 29 mei 2006 kan een paar van hetzelfde geslacht adopteren.

Extra

 • Voor inlichtingen over adoptie neem je best contact op met de vrederechter van de woonplaats van de adoptant of met een notaris.
 • De vrederechter of notaris maakt een akte op die hij ter homologatie overmaakt aan de Rechtbank van Eerste Aanleg.
 • Het homologatievonnis wordt vervolgens door het openbaar ministerie overgemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van één van de partijen.
 • Deze schrijft het vonnis over in de registers van de burgerlijke stand en maakt een randvermelding in de geboorteakte van de geadopteerde.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact