Erkenning van een kind

Wat?

 • De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind.
 • Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.
 • Een  erkenning is niet altijd nodig; een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader.
 • Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders (binnen een lesbische relatie) het kind erkennen.
 • Voor de erkenning van een kind kan je je aanbieden bij om het even welke ambtenaar van de burgerlijke stand. De geboorteplaats van het kind en de woonplaats van de ouders spelen hierbij geen rol.

Voorwaarden

 • De moeder of het kind geven toestemming voor de erkenning.
 • Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:
  • bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven;
  • als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven;
  • voor de erkenning van een meerderjarig of ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist; een toestemming van de moeder is niet nodig.

Procedure

Je kan een kind erkennen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum (vanaf de zesde maand zwangerschap); de gynaecoloog of huisarts kunnen dit attest afleveren;
 • bij de geboorteaangifte zelf;
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

De erkenning door de vader kan gebeuren wanneer:

 • beide ouders ongehuwd zijn;
 • wanneer één van beiden of beide ouders gehuwd of gescheiden zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn. Meer info kan je hierover verkrijgen bij de dienst burgerlijke stand.

De erkenning door de meemoeder kan gebeuren wanneer:

 • je een gehuwde of ongehuwde meemoeder bent; een kind hebt dat geboren is voor 1 januari 2015 en dat je nog niet geadopteerd hebt;
 • je een meemoeder bent en een adoptieprocedure volgt voor het kind van je partner; je kan de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

Meebrengen?

 • Uittreksel of afschrift van de geboorteakte van het kind
 • Identiteitskaarten van beide ouders
 • Doktersattest (bij erkenning vóór de geboorte) met de bevestiging van de zwangerschap en vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum

Extra

 • Als je voor de geboorte de erkenning niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.
 • Als de vader of moeder gehuwd is met een andere partner, moet die andere partner op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Prijs?

 • Gratis

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact