Geboorte- en adoptiepremie

Wat?

  • Deze premie wordt toegekend bij de geboorte of adoptie van een kind waarvan de moeder op dat moment in de gemeente gedomicilieerd is.
  • De premie bedraagt 40,00 euro in de vorm van aankoopbons bij de Herenthoutse middenstand.
  • Na de aangifte van de geboorte of bij overschrijving van de adoptieakte krijgen de ouders een brief waarin bekendgemaakt wordt op welke datum de aankoopbons worden uitgereikt.
  • Loket Kids & co organiseert de uitreiking elke twee maanden op vrijdag tijdens het peuterspeelpunt van 10.00 tot 11.30 uur. Het peuterspeelpunt gaat door in de lokalen van de Kinderclub in gemeenteschool Klim-op (ingang langs het park aan de kerk).
  • Ouders die niet aanwezig kunnen zijn op de voorgestelde datum, kunnen hun aankoopbon tot één maand nadien afhalen op het Loket Kids & co (Zwanenberg 27).

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact