Het nieuwe Belgische naamrecht

Wat?

  • Sinds 1 juni 2014 kunnen Belgische kinderen de naam van de vader, de naam van de moeder of een naam samengesteld uit de twee namen (dus een dubbele naam) krijgen.
  • In geval van een dubbele naam mogen de ouders zelf de volgorde kiezen.

Voorwaarden?

  • Artikel 12 van de wet van 8 mei 2014 biedt ouders of adoptanten de mogelijkheid om hun kinderen een andere naam toe te kennen. Hierbij moet wel aan volgende voorwaarden voldaan zijn:
    • het gaat om gemeenschappelijke minderjarige kinderen;
    • er zijn binnen het gezin geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen.
  • Het veranderen van naam kan slechts één keer gebeuren. Beide ouders leggen hierover een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de kinderen.

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact