Huwelijksaangifte

Wat?

 • Als je wil trouwen, moet je dit aangeven in een gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Geldigheid

 • De huwelijksaangifte is zes maanden geldig; nadien mag het huwelijk niet meer voltrokken worden en moet er een nieuwe aangifte gebeuren.

Voorwaarden?

 • De aangifte moet persoonlijk gebeuren door beide aanstaande echtgenoten; zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen.
 • Als slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een echtverklaarde volmacht van de andere partner.
 • De minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar.
 • Het huwelijk staat open voor personen van hetzelfde of verschillend geslacht.
 • De aangifte wordt ten vroegste zes maanden voor en ten laatste veertien dagen voor de huwelijksdatum gedaan.
 • Het huwelijk mag niet voltrokken worden voor de 14de dag na de datum van de opmaak van de akte van aangifte van het huwelijk.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart
 • Eensluitend verklaard afschrift van de geboorteakte. De dienst zorgt zelf voor dit document.
 • Als je in het buitenland geboren bent of in het buitenland een ontbinding van een vorig huwelijk hebt verkregen, moet de betrokken buitenlandse instantie alle bewijsstukken afleveren. De burgerlijke stand deelt je mee welke documenten je nodig hebt, welke documenten nog bruikbaar zijn en welke geldigverklaringen er nodig zijn.
 • Een bewijs van woonst (gratis)
 • Geboortedata van de ouders
 • Wanneer dit niet het eerste huwelijk is: een echtscheidingsakte of overlijdensakte. De dienst zorgt zelf voor dit document.
 • Als één van de echtgenoten de aangifte doet: een (gelegaliseerd) schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.
 • Als er een huwelijkscontract is: een attest van de notaris die het contract heeft opgesteld.

Prijs?

 • Gratis

Extra

 • Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluitend verklaarde vertaling in het Nederlands vragen. Deze is opgesteld in België door een beëdigde vertaler. De handtekening van deze vertaler moet gelegaliseerd worden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg.
info ondertrouw

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact