Elektronische vreemdelingenkaart

Wat?

 • De vreemdelingenkaart is geen identiteitsbewijs maar een verblijfskaart; deze bevestigt enkel dat de vreemdeling in orde is met onze wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de vestiging.
 • Via de elektronische vreemdelingenkaart hebben ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-governement en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.
 • De kaart vervangt de vroegere papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers.

Geldigheid

 • De geldigheid verschilt naargelang het type kaart.

Voorwaarden

 • De vreemdeling moet een document kunnen voorleggen dat zijn identiteit bewijst; aan de hand van dit document en van de situatie zal er een procedure opgestart worden om een verblijfsdocument aan te vragen.

Prijs?

 • 16,40 euro bij een normale procedure
 • 17,40 euro voor een duplicaat
 • 125,60 euro bij een dringende procedure – leveringstermijn 4 werkdagen
 • 195,00 euro bij een zeer dringende procedure – leveringstermijn 3 werkdagen
 • 18,90 euro voor een elektronische vreemdelingenkaart met biometrische kenmerken
 • 19,90 euro voor een duplicaat elektronische vreemdelingenkaart met biometrische kenmerken
 • 125,60 euro bij een spoedprocedure

Extra

 • Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten; het verblijfsstatuut van een vreemdeling kan afgeleid worden uit het soort kaart dat hij/zij bezit.
 • Naast de verblijfskaart moeten vreemdelingen steeds in het bezit zijn van een identiteitskaart of van een paspoort van hun land van oorsprong.
 • Bepaalde types elektronische vreemdelingenkaarten bevatten de mogelijkheid om biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, digitaal op te slaan; dit moet meer garanties bieden tegen namaak en vervalsing.

 


© 2017 Herenthout | Privacy | Contact