Elektronische vreemdelingenkaart

Wat?

 • De vreemdelingenkaart is geen identiteitsbewijs maar een verblijfskaart; deze bevestigt enkel dat de vreemdeling in orde is met onze wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de vestiging.
 • Via de elektronische vreemdelingenkaart (EVK) hebben ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.
 • De kaart vervangt de vroegere papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers.

Geldigheid

 • De geldigheid verschilt naargelang het type kaart.

Voorwaarden

 • De vreemdeling moet een document kunnen voorleggen dat zijn identiteit bewijst; aan de hand van dit document en van de situatie zal er een procedure opgestart worden om een verblijfsdocument aan te vragen.

Prijs?

 • 17,10 euro bij een normale procedure
 • 18,10 euro voor een duplicaat
 • 109,60 euro bij spoedprocedure (D+1)
 • 17,60 euro voor een elektronische vreemdelingenkaart (EVK) met biometrische kenmerken
 • 18,60 euro voor een duplicaat elektronische vreemdelingenkaart (EVK) met biometrische kenmerken

Extra

 • Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten; het verblijfsstatuut van een vreemdeling kan afgeleid worden uit het soort kaart dat hij/zij bezit.
 • Naast de verblijfskaart moeten vreemdelingen steeds in het bezit zijn van een identiteitskaart of van een paspoort van hun land van oorsprong.
 • Bepaalde types elektronische vreemdelingenkaarten bevatten de mogelijkheid om biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, digitaal op te slaan; dit moet meer garanties bieden tegen namaak en vervalsing.

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact