Voorlopige identiteitskaart

Wat?

  • Is een document dat je identiteitskaart tijdelijk vervangt.
  • De kaart is bestemd voor iedere burger ouder dan 12 jaar van wie de identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is.
  • Wordt alleen afgeleverd als je dringend naar het buitenland moet en het land van bestemming dit document als identiteitsbewijs accepteert.

Voorwaarden

  • Het verlies mag niet te wijten zijn aan nalatigheid, bijvoorbeeld je hebt de formaliteiten om tijdig een geldige identiteitskaart te bekomen genegeerd.

Procedure

  • Je doet aangifte van het verlies bij de politie; met dit attest van verlies kom je naar de dienst bevolking.
  • De dienst bevolking levert je een aanvraagformulier af voor de aanvraag van een voorlopige identiteitskaart.
  • Met dit formulier, het attest van de politie en 1 pasfoto kan je terecht bij het provinciebestuur voor de aanmaak van je voorlopige identiteitskaart. Let op: je kan er enkel terecht op afspraak. (Provinciebestuur Antwerpen, Italiëlei 4, 2000 Antwerpen, T 03 204 03 10)

© 2017 Herenthout | Privacy | Contact