Aangifte overlijden

Wat?

 • Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon.
 • De vaststelling van het overlijden gebeurt door een dokter die het overlijdensattest opstelt.

Voorwaarden?

 • Het overlijden moet zo snel mogelijke aangegeven worden in de gemeente waar de persoon overleden is.
 • De aangifte van het overlijden moet gebeuren door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden. In de praktijk is het doorgaans de begrafenisondernemer die alle formaliteiten voor de aangifte vervult.

Wat meebrengen?

 • Overlijdensattest (model IIIC) opgemaakt door de geneesheer die het overlijden vaststelde
 • Identiteitskaart van de overledene
 • Identiteitskaart van de aangever
 • Rijbewijs van de overledene
 • Trouwboekje van de overledene
 • Eventueel de laatste wilsbeschikking van de overledene

Extra documenten bij crematie:

 • Attest getekend door de be√ędigde geneesheer
 • Aanvraag tot crematie

Extra documenten bij een verdacht of gewelddadig overlijden:

 • Proces-verbaal van een officier van de politie
 • Toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact