Overlijdensakte

Overlijdensakte

Wat?

  • Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.
  • Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.
  • Een overlijdensakte wordt opgesteld en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden.

 

Uittreksel uit overlijdensakte

Wat?

  • Een uittreksel of kopie van de overlijdensakte.
  • Voor de nabestaanden van de overledene: echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen.

Voorwaarden?

  • De persoon moet in onze gemeente overleden zijn. Als hij/zij in een andere gemeente overleden is, moet je in die gemeente het uittreksel aanvragen.
  • Het uittreksel moet je persoonlijk aanvragen op de dienst burgerlijke stand.

Prijs?

  • Gratis

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact