Uittreksel uit overlijdensakte

Wat?

  • Een uittreksel of kopie van de overlijdensakte.
  • Voor de nabestaanden van de overledene: echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen.

Voorwaarden?

  • De persoon moet in onze gemeente overleden zijn. Als hij/zij in een andere gemeente overleden is, moet je in die gemeente het uittreksel aanvragen.
  • Het uittreksel moet je persoonlijk aanvragen op de dienst burgerlijke stand.

Prijs?

  • Gratis

 

 

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact